Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Μνημόνιο Συνεργασίας με την Caisse des Dépôts et Consignations
Προς πώληση το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
BUSINESS & FINANCE

Στην πρόσληψη συμβούλου που θα αναλάβει να «τρέξει» το διαχωρισμό της εμπορικής δραστηριότητας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και στη συνέχεια τη διαδικασία για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, για την πώληση του δανειακού και καταθετικού χαρτοφυλακίου, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.