Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Workshop σε συνεργασία με τον ELTI για την τοπική αυτοδιοίκηση
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Μνημόνιο Συνεργασίας με την Caisse des Dépôts et Consignations
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πλαίσιο συνεργασίας των δύο φορέων περιλαμβάνει ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών λειτουργίας, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη κατά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και έργων.

Προς πώληση το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
BUSINESS & FINANCE

Στην πρόσληψη συμβούλου που θα αναλάβει να «τρέξει» το διαχωρισμό της εμπορικής δραστηριότητας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και στη συνέχεια τη διαδικασία για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, για την πώληση του δανειακού και καταθετικού χαρτοφυλακίου, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.