Στέλιος Πέτσας

Έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο 2021 – 2030
ΥΠΕΣ: Πρόσκληση 5 εκατ. ευρώ σε Δήμους και ΔΕΥΑ για αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στόχος της προτεραιότητας είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας μέσω της βελτίωσης του επιπέδου διαχείρισης των υδάτων και της βελτίωσης των υποδομών παροχής πόσιμου νερού.