Σομαλία

Επισιτιστική κρίση: Η συμφωνία για τα σιτηρά και οι πέντε χώρες που βρίσκονται στο «κόκκινο»
Κλέβοντας εκατομμύρια τόνους ψαριών
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Τα νερά της Σομαλίας είναι από τα πλέον πλούσια σε ψάρια παγκοσμίως, αποτελώντας παράδεισο επί της γης για κάθε αλιέα. Όμως, η χρεοκοπημένη κατάσταση του κράτους και ο πολυετής εμφύλιος πόλεμος έχουν οδηγήσει σε ένα όργιο παράνομης αλιείας.