ΟΛΠ

MR
φωτ. InTime News
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνικό δημόσιο και ΟΛΠ υπέγραψαν την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς. Με τη Σύμβαση Τροποποίησης ρυθμίζονται αποτελεσματικά από τα μέρη, όσα ζητήματα προέκυψαν κατά την υλοποίηση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων στον Λιμένα Πειραιώς. Ειδικότερα, αίρονται αβεβαιότητες από την υφιστάμενη συμβατική σχέση […]

MR
BUSINESS TALK

Μεθαύριο Πέμπτη ανακοινώνει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς αλλά η είδηση δεν θα κρύβεται στις επιδόσεις του μα στην υπογραφή της νέας σύμβασης με το ελληνικό Δημόσιο για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των δεσμευτικών επενδύσεων και απόδοσης στην COSCO επιπλέον 16% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι 88 εκατομμυρίων που καταβλήθηκαν το 2016. Η σχετική […]

φωτ.: ΟΛΠ
BUSINESS & FINANCE

Η νέα Γερανογέφυρα σε συνδυασμό με τις ηλεκτρικές γερανογέφυρες νέας τεχνολογίας στοιβασίας, οι οποίες επίσης αναμένονται, θα οδηγήσουν σε αύξηση της δυναμικότητας του Προβλήτα Ι της τάξεως του 30% και 1,3 εκατ. TEU ανά έτος. 

  • Φωτ. ΑΡ
  • φωτ. InTime News