Νότια Αμερική

Επαναδιαπραγμάτευση του εμπορικού συμφώνου της Ν. Αμερικής με την ΕΕ ζητά η Αργεντινή