Κώστας Τσιάρας

Επεκτείνεται και στη Θεσσαλονίκη το ηλεκτρονικό πινάκιο στα Δικαστήρια