Κοινοτικά προγράμματα

Φωτ. Shutterstock
Τα βέτο Ουγγαρίας - Πολωνίας ίσως οδηγήσουν σε βαθύ μαχαίρι στους κοινοτικούς πόρους του 2021.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αδυναμία συμφωνίας επί του πακέτου για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ε.Ε. και το Ταμείο Ανάκαμψης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μαχαίρι» 25 – 30 δισ. ευρώ στους κοινοτικούς πόρους για το 2021. Και τούτο γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να υιοθετηθεί η λύση των λεγόμενων «προσωρινών δωδεκατημορίων». Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Καθημερινής στις […]