Κοινοτικά προγράμματα

Ανεβάζει στροφές το ΕΣΠΑ – Οδηγός για το Ταμείο Ανάκαμψης
BUSINESS & FINANCE

H Ελλάδα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης με πόρους από το ΕΣΠΑ μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε. Πρωτιά στη στη ροή κοινοτικών πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 2η ως προς τις ροές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Κοινοτικός προϋπολογισμός: Βαθύ μαχαίρι θα φέρει το βέτο Πολωνίας – Ουγγαρίας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αδυναμία συμφωνίας επί του πακέτου για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ε.Ε. και το Ταμείο Ανάκαμψης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μαχαίρι» 25 – 30 δισ. ευρώ στους κοινοτικούς πόρους για το 2021. Και τούτο γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να υιοθετηθεί η λύση των λεγόμενων «προσωρινών δωδεκατημορίων». Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Καθημερινής στις […]