Φαρμακεία

Κομισιόν: Από αύριο νέοι, αυστηρότεροι, κανόνες για τη διάθεση ιατρικών τεστ στην αγορά
ΚΟΣΜΟΣ

Οι κανόνες θα προστατεύουν καλύτερα τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα, ευθυγραμμίζοντας τη νομοθεσία της ΕΕ με την τεχνολογική πρόοδο και την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.