Ευρώ

Φωτ. AP
φωτ. Reuters
BUSINESS & FINANCE

Σταθερός παρέμεινε το 2020 ο ρόλος του ευρώ στις διεθνείς συναλλαγές, όπως προκύπτει από τη νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία κατέδειξε ότι το κοινό νόμισμα διαθέτει μερίδιο αγοράς της τάξης του 19%.

Φωτ. Unsplash
ΕΥΡΩΖΩΝΗ

O δρόμος του ευρώ προς τα υψηλά τριών ετών φαίνεται να κλείνει, καθώς η ΕΚΤ δεν αφήνει περιθώρια για σκέψεις ότι πλησιάζει το τέλος των έκτακτων μέτρων στήριξης της οικονομίας.  Οικονομολόγοι και επενδυτές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης θα παρατείνει τις αγορές ομολόγων στους σημερινούς ρυθμούς και τους επόμενους μήνες και αυτό ακριβώς το σήμα θα δώσει στη συνεδρίαση του Ιουνίου.