Εξωδικαστικός μηχανισμός

Μαστίγιο και καρότο στον εξωδικαστικό
BUSINESS & FINANCE

Μεγαλύτερα «κουρέματα», πλειστηριασμοί σε όσους δεν τηρούν τη συμφωνία. Εξετάζεται η δυνατότητα αποπληρωμής μέρους της οφειλής μέσω προκαταβολής, ώστε να είναι καλύτερη η ρύθμιση.