ΕΤΕπ

Φωτ. ΕΤΕπ
φωτ. Shutterstock
GREEN ECONOMY

Στρατηγικές κινήσεις, ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο, αναγνώριση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής και στοχευμένες επενδύσεις απαιτούνται από τις επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η μετάβαση προς μία βιώσιμη οικονομία, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με στοιχεία από τον ευρωπαϊκό αλλά και συγκεκριμένα από τον ελληνικό κόσμο του επιχειρείν η ΕΤΕπ παρουσιάζει την ετοιμότητα των […]

Φωτ. shutterstock
BUSINESS & FINANCE

Δάνειο ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΤΕπ κατοχύρωσε η ασφαλιστική εταιρεία Hellas Direct στον τελευταίο γύρο χρηματοδοτήσεων, σηματοδοτώντας την πρώτη χρηματοδότηση χρέους σε κυπριακή εταιρεία από την ΕΤΕπ. Στόχος της χρηματοδότησης είναι διεύρυνση της έρευνας και η ανάπτυξη της Hellas Direct, η οποία δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, η ασφαλιστική προσβλέπει στην αύξηση […]

Φωτ. Intimenews
GREEN ECONOMY

Την ενεργοποίηση του τρίτου πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας που συνίσταται σε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (με τους άλλους δυο πυλώνες να αφορούν επιχορηγήσεις από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και μόχλευση κεφαλαίων από το «Ταμείο Γιούνκερ» ή InvestEU) σηματοδοτεί η σημερινή συμφωνία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, και του προέδρου της ΕΤΕπ, Werner Hoyer.