ΕΤΕπ

φωτ. Shutterstock
Φωτ. shutterstock
BUSINESS & FINANCE

Δάνειο ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΤΕπ κατοχύρωσε η ασφαλιστική εταιρεία Hellas Direct στον τελευταίο γύρο χρηματοδοτήσεων, σηματοδοτώντας την πρώτη χρηματοδότηση χρέους σε κυπριακή εταιρεία από την ΕΤΕπ. Στόχος της χρηματοδότησης είναι διεύρυνση της έρευνας και η ανάπτυξη της Hellas Direct, η οποία δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, η ασφαλιστική προσβλέπει στην αύξηση […]

Φωτ. Intimenews
GREEN ECONOMY

Την ενεργοποίηση του τρίτου πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας που συνίσταται σε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (με τους άλλους δυο πυλώνες να αφορούν επιχορηγήσεις από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και μόχλευση κεφαλαίων από το «Ταμείο Γιούνκερ» ή InvestEU) σηματοδοτεί η σημερινή συμφωνία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, και του προέδρου της ΕΤΕπ, Werner Hoyer.