Εργάνη

ΕΡΓΑΝΗ: Κατά 12,4% αυξήθηκαν οι μισθοί από το 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές διαμορφώθηκαν το 2022 σε 1.176,5 ευρώ έναντι 1.046,3 ευρώ το 2019. Το πλήθος των εργαζομένων που παίρνουν έως 700 ευρώ το μήνα μειώθηκε το 2022 κατά 269.512 άτομα.