Δια βίου μάθηση

Χαμένο στοίχημα στην Ελλάδα η δια βίου μάθηση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει και οι προκλήσεις για τους εργαζομένους πολλαπλασιάζονται. Από την παγκοσμιοποίηση, την αυτοματοποίηση και τις τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης έως τις επιπτώσεις της πανδημίας της Covid-19, όλα οδηγούν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο.