Αλιεία

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Συστήνει επιστημονικό συμβούλιο αλιείας και προωθεί πλαίσιο αλιευτικού τουρισμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναφερόμενος στην αλιευτική πολιτική την περίοδο 2021-2027, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε ότι το πρόγραμμα θα στηριχθεί σε τέσσερις βασικούς άξονες.