Αλιεία

ΒΙΟΑΞΙΟΠΟΙΩ: Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα αλιευτικά υποπροϊόντα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η αξιοποίηση των αλιευτικών υποπροϊόντων και απορριπτόμενων ιχθυηρών, για την παραγωγή βιομορίων υψηλής προστιθέμενης αξίας (ΒΥΠΑ), όπως ζελατίνη, διάφορες μορφές κολλαγόνου, λιπαρά οξέα και μέταλλα – ιχνοστοιχεία, τα οποία μέχρι σήμερα απορρίπτονται μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού συζητήθηκε σε σημερινή εκδήλωση του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ).