Αγροτικά θέματα

Anna Maria Antoinette D'Addario for the New York Times
Φωτ. AP
GREEN ECONOMY

«Έναν μήλο την ημέρα, τον γιατρό κάνει πέρα» συνήθιζαν να λένε οι γονείς προς τα παιδιά τους. Όμως, τα τελευταία χρόνια, κάτι έχει αλλάξει δραματικά και η κατανάλωση μήλου βρίσκεται πραγματικά σε κίνδυνο.

φωτ. Unsplash
BUSINESS & FINANCE

Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης ύψους έως 200.000 ευρώ θα παρέχει το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία COVID-19. Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται μάλιστα χωρίς υποχρέωση για επενδύσεις και με σημαντική απλοποίηση στη διαδικασία χορήγησης, καθώς οι ωφελούμενοι δεν απαιτείται να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, […]