Κοινωνία Πέμπτη 28/04/2022, 13:34
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεργασία ΙΤΕΠ – Πανεπιστημίου Αιγαίου με επίκεντρο την έρευνα στον τουριστικό τομέα

Συνεργασία ΙΤΕΠ – Πανεπιστημίου Αιγαίου με επίκεντρο την έρευνα στον τουριστικό τομέα

Μνημόνιο Συνεργασίας πέντε ετών υπέγραψε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) με το Εργαστήριο Καινοτόμου Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των συμβαλλόμενων φορέων προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων όπως η εκπόνηση ερευνών και μελετών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. βιωσιμότητα), με συμμετοχή επιστημόνων και από τους δύο φορείς, η συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων, όπως και η παροχή διαλέξεων από εκπροσώπους του ΙΤΕΠ στα σχετικά μαθήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σημαντικό κομμάτι της συνεργασίας αποτελεί η υποδοχή φοιτητών για πρακτική άσκηση στο ΙΤΕΠ με στόχο την απόκτηση εμπειρίας και η γενικότερη διασύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων του τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την ξενοδοχειακή αγορά. Τέλος, με στόχο την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της συνεργασίας τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα με κοινή απόφαση να προβαίνουν στην υλοποίηση άλλων επιμέρους δράσεων με σκοπό τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη διερεύνηση νέων πεδίων συνεργασίας.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News