Κοινωνία Τετάρτη 24/11/2021, 20:17
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καθημερινή Health Summit – Μάριο Μόντι: Ζήτημα – κλειδί η παγκόσμια διακυβέρνηση Υγείας

«ONE HEALTH» Approach for the Benefit of All

Καθημερινή Health Summit – Μάριο Μόντι: Ζήτημα – κλειδί η παγκόσμια διακυβέρνηση Υγείας

H πανευρωπαϊκή επιτροπή για την Υγεία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είχε ως στόχο να φέρει στο προσκήνιο του πολιτικού κόσμου τα ζητήματα Υγείας με διαρθρωτικό και με μόνιμο τρόπο και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επεσήμανε ο Μάριο Μόντι, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και πρόεδρος της πανευρωπαϊκής επιτροπής για την Υγεία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Κλείνοντας το Καθημερινή Health Summit, ο Μ. Μόντι σημείωσε ότι η Επιτροπή λειτούργησε διατομεακά με 19 μέλη από την επιστημονική, την οικονομική και την πολιτική κοινότητα, ενώ εξέδωσε συστάσεις για την παγκόσμια διακυβέρνηση του κλάδου της Υγείας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέλυσε ο ίδιος, υπάρχουν επτά στόχοι στους οποίους εστίασε η επιτροπή και εξέδωσε σχετικές συστάσεις:

  • Να αντιμετωπίζουμε την Υγεία ως αλληλεπίδραση των ανθρώπων, των φυτών, των ζώων και του περιβάλλοντος (η ιδέα του One Health)
  • Λήψη μέτρων σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα για την συρρίκνωση των ανισοτήτων που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας
  • Η στήριξη της καινοτομίας για τη βελτίωση της αντίληψης του One Health
  • Επενδύσεις σε ισχυρά, ανθεκτικά και προσβάσιμα σε όλους εθνικά συστήματα Υγείας
  • Δημιουργία ενός συστήματος που θα ευνοεί την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Υγεία
  • Καθορισμός ενός διεθνούς συστήματος διακυβέρνησης Υγείας
  • Ενίσχυση των διασυνοριακών συνεργασιών
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News