Κοινωνία Πέμπτη 10/12/2020, 14:43
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΝΕ – ΓΣΕΕ: Η διά βίου μάθηση αναγκαίο προσόν για κάθε εργαζόμενο

Φωτ. shutterstock

                                                                                                                                 
Στη διάθεση του κοινού είναι από σήμερα Πέμπτη οι απόψεις του ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, αναφορικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και δια βίου Μάθησης». Στο κείμενο περιλαμβάνονται οι θέσεις του ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ /ΓΣΕΕ, οι οποίες προέκυψαν μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη του σχεδίου νόμου του υπουργείου Παιδείας. 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση το κείμενο κατατίθεται ως συμβολή στον δημόσιο διάλογο για ένα εξαιρετικά σύνθετο και ευαίσθητο χώρο, που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση, την αρχική και την συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς εκτός από κρίσιμο πεδίο εκπαιδευτικής πολιτικής καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κόσμου της εργασίας και τις απαιτήσεις του παραγωγικού ιστού.

Οι πάγιες θέσεις, τα κείμενα πολιτικής και οι δημόσιες παρεμβάσεις της επιστημονικών φορέων της ΓΣΕΕ, έχουν αξιοποιηθεί για τη σύνταξη του κειμένου, θέσεις οι οποίες οποίες συστηματικά διατυπώνονται, αναφορικά με τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα επιμέρους υποσυστήματα που καθορίζουν την εμβέλεια του προς ψήφιση σχεδίου νόμου.

Στο πλαίσιο αυτό οι θέσεις – προτάσεις φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφορμή για αλλαγές και βελτιώσεις που κρίνονται απαραίτητες, ώστε η νομοθετική αυτή παρέμβαση να αποβεί ωφέλιμη για την εκπαίδευση, τους εργαζόμενους, την παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία.

Οι προτάσεις του ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ επικεντρώνονται στη δόμηση ενός ισχυρού πλαίσιου για την διά βίου μάθησης, υπογραμμίζοντας ότι πάγια θέση τους είναι η επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση να αποτελεί αναπόσπαστο προσόν για κάθε εργαζόμενο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα επαγγελματικές σχολές που προσφέρουν εκπαίδευση επιπέδου 3, τονίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να αναβαθμισθεί σε επίπεδο 4 ή ακόμη και 5. 

Παράλληλα μέσω του κειμένου προτείνεται επίσης η αναβάθμιση των τεχνικών λυκείων και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίες προσφέρουν εκπαίδευση για ένα πλήθος επαγγελματικών ειδικοτήτων. 

Το πλήρες κείμενο του ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ βρίσκεται εδώ

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News