Κοινωνία Τρίτη 9/11/2021, 17:39
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣτΕ: Συνταγματική η ανάθεση των εκκρεμών συντάξεων σε λογιστές και δικηγόρους

ΣτΕ: Συνταγματική η ανάθεση των εκκρεμών συντάξεων σε λογιστές και δικηγόρους

Επικαλούμενο λόγους δημοσίου συμφέροντος, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε δύο αιτήσεις αναστολής που είχαν υποβάλει η ΑΔΕΔΥ και δύο Ομοσπονδίες εργαζομένων με τις οποίες ζητούσαν αναστολή της δυνατότητας δικηγόρων και λογιστών να συμβάλλουν στη διαδικασία απονομής συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής των συντάξεων, το ΣτΕ απεφάνθη ότι οι δικηγόροι και λογιστές θα συνεχίσουν να συμπράττουν στη σχετική διαδικασία και ότι η απόφαση του υπουργού Εργασίας με το οποίο εφαρμόζεται το εν λόγω έργο θα παραμείνει εν ισχύι. Επίσης, στη σχετική απόφαση επισημαίνεται πως οι λόγοι ακυρώσεως που προβάλλουν οι δύο αιτήσεις ακύρωσεις εν μέρει όσον αφορά τη συνταγματικότητα της απόφασης του υπουργού Εργασίας δεν απεδείχθησαν βάσιμοι.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΣτΕ:

«Με τις 309-310/2021 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκαν δύο αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες ασκήθηκαν η μεν πρώτη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΠΟΣΕ ΙΚΑ ΕΤΑΜ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) και ένα φυσικό πρόσωπο που φέρεται ως ασφαλισμένος του e-ΕΦΚΑ και έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, η δε δεύτερη από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ). Με την ως άνω υπουργική απόφαση καθορίσθηκαν, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις, οι κανόνες και η διαδικασία για την πιστοποίηση επαγγελματιών, οι οποίοι, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 255 και 257 του ν. 4798/2021, μπορούν να συμπράττουν στην διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών (κύριων και επικουρικών συντάξεων) από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Ειδικότερα, με τις ανωτέρω αποφάσεις κρίθηκε ότι, ανεξαρτήτως του εννόμου συμφέροντος των αιτούντων, οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως, συνιστάμενοι ιδίως σε αντισυνταγματικότητα των ανωτέρω διατάξεων του ν. 4798/2021 και σε υπέρβαση των ορίων της παρασχεθείσας νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι.

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος συνιστάμενοι στην ανάγκη αντιμετώπισης της καθυστέρησης στην απονομή συντάξεων, η οποία θέτει ζητήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης των ασφαλισμένων, κωλύουν την χορήγηση της αιτούμενης αναστολής ενώ, η βλάβη που επικαλούνται οι αιτούσες Ομοσπονδίες, συνιστάμενη στην επιβάρυνση των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ με πρόσθετα καθήκοντα, πέραν του ότι προβάλλεται αορίστως, δεν παρίσταται δυσχερώς επανορθώσιμη.

Εξάλλου, με την 309/2021 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών κρίθηκε, περαιτέρω, ότι η βλάβη που επικαλούνται οι αιτούντες περί αναίρεσης του δημοσίου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης δεν επέρχεται, σε κάθε περίπτωση, από την προβαλλόμενη πράξη αλλά από τις διατάξεις του ν. 4798/2021. Κατά τα κριθέντα, το αυτό ισχύει και για την βλάβη που επικαλείται ο τρίτος των αιτούντων λόγω της ανάθεσης της συνταξιοδοτικής του υπόθεσης σε πιστοποιημένο επαγγελματία και της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων από ιδιώτες, η οποία, πάντως, δεν παρίσταται ανεπανόρθωτη.»

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Εκκρεμείς συντάξεις: Τι έγινε τελικά με τους λογιστές και τους δικηγόρους;

Εκκρεμείς συντάξεις: Στην τελική ευθεία η πιστοποίηση των επαγγελματιών – Ο τιμοκατάλογος και το χρονοδιάγραμμα

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News