Κοινωνία Τετάρτη 6/10/2021, 13:39
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΑΕΔ: Διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση

Η διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το EESSI εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πολίτες

Φωτ. intimenews

Ολοκληρώθηκε το έργο της διασύνδεσης του ΟΑΕΔ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (EESSI), που αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα ανταλλαγής στοιχείων κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνδέει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας, εξασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση και διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στις χώρες της Ε.Ε.

Η διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το EESSI εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσω της ψηφιακής μετάβασης και αφορά τομείς όπως: παροχές ανεργίας, οικογενειακές παροχές, παροχές μητρότητας, παροχές πατρότητας, κ.α. Μέσω της πλήρους ψηφιοποίησης της ανταλλαγής των αναγκαίων ασφαλιστικών πληροφοριών ανάμεσα στον ΟΑΕΔ και τους λοιπούς ΦΚΑ της Ε.Ε. διασφαλίζεται ο ταχύτερος χειρισμός για την ανταλλαγή δεδομένων, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ των φορέων και την αποτελεσματικότερη επαλήθευση των δεδομένων που θα ανταλλάσσονται. 

Το νέο σύστημα εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν τον συντονισμό των Συστημάτων της κοινωνικής ασφάλισης με πλήρη εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.oaed.gr/oaed-eessi-hlektroniki-antallaghi-pliroforiwn-koinonikis-asfalisis-metaksy-ton-khorwn-tis-ee

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε σχετικά: «Η διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (EESSI), αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού, μέσω του οποίου αποφεύγονται γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτεραιότητά μας είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε να προσφέρουμε συστηματικά νέα καινοτόμα εργαλεία και σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες».

Τα κύρια οφέλη σύνδεσης με το σύστημα EESSI

• Οι ανταλλαγές μέσω των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του κάθε Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά (αντικαθιστώντας τις τρέχουσες ανταλλαγές που βασίζονται κυρίως σε έγγραφα
μέσα)
• Ταχύτερος χειρισμός για την ανταλλαγή δεδομένων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ των φορέων
• Αποτελεσματικότερη επαλήθευση των δεδομένων που ανταλλάσσονται
• Εγγυημένη εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων που ανταλλάσσονται, εφαρμόζοντας τους
  Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς του Συντονισμού των Συστημάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης

Ποιους αφορά

• Υπηκόους των Κρατών – Μελών
• Πολίτες Τρίτων Χωρών που διαμένουν νομίμως σε έδαφος Κράτους-Μέλους στην Επικράτεια της Ε.Ε.
• Προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News