ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοινωνική πολιτική μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Καθιερώνεται η τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανάπτυξης βρεφών και νηπίων

Κοινωνική πολιτική μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Μέσα στην εβδομάδα κατατέθηκε το νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και έργα που θα χρηματοδοτηθούν με περίπου 250 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. To νομοσχέδιο κινείται σε 4 άξονες:

1) Στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης.

2) Στην εδραίωση των ίσων ευκαιριών όλων των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

3) Στην διασφάλιση της αποϊδρυματοποίησης ώστε κανένα παιδί να μην μένει περισσότερο απ΄ όσο χρειάζεται σε ίδρυμα

4) Στην παροχή εφοδίων και βοήθειας στα ΑμεΑ για την επίτευξη της ανεξάρτητης διαβίωσής τους.

Πρόληψη παιδικής κακοποίησης

Θεσπίζονται μια σειρά διατάξεων που θέτουν το πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης σε όλους τους Φορείς Παιδικής Προστασίας (κλειστές δομές φροντίδας, μονάδες προσχολικής αγωγής, κατασκηνώσεις, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ).

Οι Φορείς θα πρέπει αναλάβουν την υποχρέωση να ενισχύουν τις δεξιότητες του προσωπικού στο να εντοπίζουν κινδύνους και να αναγνωρίζουν στην εικόνα και στη συμπεριφορά των παιδιών σημάδια κακοποίησης. Επιπλέον όλοι όσοι προσφέρουν υπηρεσίες σε δομές παιδικής προστασίας οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση και αντίγραφο ποινικού μητρώο που να αποδεικνύει ότι είναι κατάλληλοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο με παιδιά. Δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο μέχρι τώρα.

Δεν υπήρχε ο στοιχειώδης έλεγχος καταλληλότητας σε όσους ασχολούνται με την προστασία και φροντίδα ανηλίκων. Παράλληλα τίθεται σε λειτουργία μηχανισμός αντιμετώπισης και καταγραφής των περιστατικών κακοποίησης. Η ευθύνη λειτουργίας του μηχανισμού θα ανατίθεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Ανηλίκων που θα υπάρχει σε κάθε δομή. Είναι το πρόσωπο που θα γίνεται αποδέκτης των αναφορών και θα αναλαμβάνει την ευθύνη να τις μεταβιβάζει άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Προσχολική αγωγή

Ένα ενιαίο πρόγραμμα θα ακολουθούν οι σταθμοί τόσο οι ιδιωτικοί και δημόσιοι, το πρόγραμμα «Κυψέλη». Σε πρώτο επίπεδο το «Κυψέλη» αναμορφώνει το καθημερινό πλαίσιο λειτουργίας των σταθμών. Εισάγει σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που θέτουν στο επίκεντρο το παιδί, θα αντιμετωπίζουν τις εξατομικευμένες ανάγκες του, θα καλλιεργούν τις δεξιότητές του και θα ενεργοποιούν τις δυνάμεις του. Επιπλέον το πρόγραμμα προβλέπει τη λειτουργίας ενός μηχανισμού πρώιμης ανίχνευσης νοητικών, μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών. Καθιερώνεται η τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανάπτυξης βρεφών και νηπίων από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με σκοπό τη διάγνωση και την πρώιμη παρέμβαση. Για το πρόγραμμα θα δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ενώ ακόμη 180 εκατ. ευρώ έχουν προϋπολογισθεί για την δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών για παιδιά από 0-2,5 ετών καθώς για αυτές τις ηλικίες δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις σε σταθμούς.

Πρόγραμμα ημιαυτόνομης διαβίωσης ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω

Το πρόγραμμα «Ημιαυτόνομης Διαβίωσης» εντάσσεται στις πολιτικές αποϊδρυματοποίησης και αφορά παιδιά ηλικίας 15 ετών και άνω αλλά και ενηλίκους που ζουν σε κλειστές δομές φροντίδας. Η πολιτεία θα αναλάβει τη μεταστέγαση των παιδιών αυτών σε μικρά διαμερίσματα κατάλληλα εξοπλισμένα. Παράλληλα θα εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και θα συνδέει κάθε νέα δομή με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές ενώ οι νέοι αυτοί μέσω προγραμμάτων θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας που θα περιλαμβάνουν, ανάπτυξη δεξιοτήτων, εργασιακή συμβουλευτική και διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα φτιαχτούν περίπου 50 δομές ημιαυτόνομης διαβίωσης με στόχο να στεγασθούν περίπου 200 παιδιά ενώ θα δημιουργηθούν 100 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό 8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δοθούν για την δημιουργία των δομών αυτών.

Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με αναπηρία

Θα υπάρξει ένα πιλοτικό πρόγραμμα 2 ετών στο οποίο θα μπορέσουν να ενταχθούν περίπου 2.000 δικαιούχοι και να έχουν τον δικό τους προσωπικό βοηθό.

moneyreview.gr

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News