Κοινωνία Παρασκευή 27/08/2021, 10:39
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλήνιες Εξετάσεις: 65.536 εισακτέοι – 29 σχολές με έως 30 εισακτέους

Όλα τα δεδομένα για τον αριθμό των εισακτέων και πόσοι μένουν εκτός.

φωτ. InTime News

Περίπου 92.090 υποψήφιοι συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Εξ αυτών όπως προκύπτει από τις βάσεις που ανακοινώθηκαν, και εισάγονται 65.536 υποψήφιοι – 56.942 σε ΑΕΙ και 8.594 σε ΔΙΕΚ (μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά). Τον Σεπτέμβριο θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετης υποβολής αίτησης για περίπου 20.000 επιπλέον θέσεις στα Δημόσια ΙΕΚ.

Συγκριτικά να θυμίσουμε ότι το 2020 συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 94.928 υποψήφιοι και εισήχθησαν 73.560. Σε σχέση με το 2020, εισήχθησαν σε ΑΕΙ 13.780 λιγότεροι υποψήφιοι (35.148 – 21.368).

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία: 

Όπως αναφέρει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) δεν επηρεάζει τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες και εισέρχονται στη Σχολή/Τμήμα της επιλογής τους. Αλλά με επιδόσεις χαμηλότερες από 7 στα 20 για τα ΓΕΛ και 5,5 στα 20 για τα ΕΠΑΛ, ένας υποψήφιος δεν εισάγεται πλέον στα πανεπιστήμια.  

·        Το 2020 υποψήφιος από ημερήσιο ΓΕΛ εισήχθη σε ΑΕΙ με  0,625/20 και από ημερήσιο ΕΠΑΛ με 2,7/20! Το 2021 η χαμηλότερη βάση εισαγωγής ΓΕΛ είναι 7,141/20 και στα ημερήσια ΕΠΑΛ 5,685/20.

·       Έχουμε χαμηλές επιδόσεις έως 7.000 μόρια σε πάνω από 25.000 υποψήφιοι.

·        Το 95,98% των υποψηφίων των ΓΕΛ που ξεπέρασαν την ΕΒΕ και υπέβαλαν μηχανογραφικό, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Σχολές/Τμήματα ΑΕΙ. 

 

Υπάρχουν τμήματα με λιγότερους ή ελάχιστους εισαχθέντες; 

Ναι, υπάρχουν Σχολές και Τμήματα που έχουν πολύ λιγότερους εισαχθέντες. Αυτό οφείλεται

1) στον συντελεστή ΕΒΕ που όρισαν τα ίδια και στις επιδόσεις των υποψηφίων, 2) στη μη επιλογή τους από τους υποψηφίους.

29 Σχολές ή Τμήματα θα έχουν μέχρι 30 εισακτέους, εκ των οποίων το 1/3 είναι Σχολές ή Τμήματα από τα 153 που ίδρυσε ή ανωτατοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, χωρίς ποιοτικά και αναπτυξιακά κριτήρια.

 

Τι θα γίνουν τα τμήματα αυτά;

Τους επόμενους μήνες οι προσπάθειες θα εστιάσουν στην αναδιαμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη σε συνέχεια των προηγούμενων πρωτοβουλιών. Τα αποτελέσματα της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής είναι ένα από τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψιν, μαζί με τις προτάσεις των ΑΕΙ για τον εξορθολογισμό τους καθώς και τις προτάσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συνάρτηση πάντοτε με τις ανάγκες στην αγορά εργασίας. 

 

Ποια εναλλακτική δίνεται στους υποψηφίους που δεν εισήχθησαν σε ΑΕΙ;

Η εγγραφή σε Δημόσια ΙΕΚ τα οποία προσφέρουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης κι αυτό φαίνεται και από τη ζήτηση που έχουν αλλά και από το γεγονός ότι επιλέγει να εγγραφεί σε αυτά σημαντικός αριθμός πτυχιούχων ΑΕΙ μετά την αποφοίτησή τους. 

·      Πάνω από 22.000 υποψήφιοι επέλεξαν ειδικότητες στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας. Μάλιστα το 26% αυτών επέλεξαν ΔΙΕΚ σε άλλη περιφέρεια από αυτή της κατοικίας τους, υπογραμμίζοντας ότι τα ΔΙΕΚ είναι πλέον μία αξιόπιστη εναλλακτική εκπαιδευτική διαδρομή, που ανοίγει δρόμους επαγγελματικής αποκατάστασης και προοπτικής για τους νέους μας.

·      Για την αναβάθμιση συνολικά της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Πρότυπα ΕΠΑΛ, θεματικά/πειραματικά ΙΕΚ, ψηφιακός μετασχηματισμός) έχουμε εξασφαλίσει σχεδόν 400 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΣΠΑ και λοιπούς πόρους. 

·      Ήδη σήμερα, το 25% των σπουδαστών σε ΙΕΚ έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Φοίτησαν και αποφοίτησαν από ΑΕΙ, δεν βρήκαν δουλειά και επέλεξαν συνειδητά το ΙΕΚ για να αποκτήσουν ειδικότητα που θα τους εξασφαλίσει ποιοτική επαγγελματική αποκατάσταση. Το 2012 το συνολικό αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5% (ΓΣΕΕ 2020).

·      Οι άνω των 22.000 υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε ΔΙΕΚ επέλεξαν ειδικότητες όπως 

o   τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα/web designer – developer/video games), 

o   τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενέργειας, 

o   τεχνικός τουριστικών μονάδων & επιχειρήσεων φιλοξενίας, 

o   στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, 

o   τεχνικός τεχνολογίας ενδύματος και υποδήματος – σχεδιαστής μόδας, 

o   στέλεχος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, 

o   εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων, 

o   τεχνικός βιολογικής/οργανικής γεωργίας.

·      Πολλές από τις παρεχόμενες ειδικότητες όχι μόνο έχουν μεγάλη ζήτηση στη σημερινή αγορά εργασίας, αλλά ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις των επαγγελμάτων που προβλέπονται να έχουν εκθετική ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον. Π.χ., για τα επαγγέλματα του μηχανικού ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών, ή του μηχανικού δικτύου και βάσεων δεδομένων, τα ΔΙΕΚ προσφέρουν ειδικότητες οι οποίες μπορούν να προετοιμάσουν κατάλληλα τους καταρτιζόμενους (τεχνικός λογισμικού Η/Υ, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα/web designer – developer/video games), τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών). Τα επαγγέλματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 10 δυναμικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα, βάσει δεδομένων από το Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, καθώς και στη λίστα του ΣΕΒ για τα 11 επαγγέλματα του μέλλοντος (στη βάση αριθμού πλήρως απασχολούμενων, την αυξητική τάση μισθών και τη δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού).

·      Τον Σεπτέμβριο θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετης υποβολής αίτησης για περίπου 20.000 επιπλέον θέσεις στα Δημόσια ΙΕΚ.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News