Κοινωνία Πέμπτη 15/07/2021, 19:09
ΕΦΚΑ

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης

Αίτηση θα μπορούν να υποβάλουν από σήμερα και μέχρι την 31η Αυγούστου όσοι είχαν παράλληλη ή μη μισθωτή απασχόληση για την περίοδο από Ιανουάριο 2021 έως Ιούνιο 2021. Με την αίτηση αυτή θα αποσυνδέονται οι εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων από το δηλωθέν εισόδημα και παράλληλα δεν θα προσδιορίζονται με βάση ασφαλιστικές κατηγορίες με αναδρομική ισχύ από 01.01.2020.

Βάσει του ν. 4670/2020 για τον προδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς – σε μη μισθωτούς ασφλισμένους με παράλληλη μισθωτή απασχόληση – θα λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση. Συνεπώς, θα καταβάλλεται είτε η διαφορά από την κατώτατη προβλεπόμενη εισφορά, εφόσον προκύπτει διαφορά, είτε η εισφορά τυχόν ανώτερης επιλεγείσας κατηγορίας.

Επίσης, μέχρι τη λήψη των μηνιαίων εισφορών μιθωτής απασχόλησης ανά κλάδο ασφάλισης θα προβλέπεται η αναστολή έκδοσης ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών, όπως προκύπτει από την υπουργική απόφαση Δ15/Ε΄710706/423/17-03-2021.

Πεδίο εφαρμογής νέας υπηρεσίας

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε ενεργούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Ελ. Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες) οι οποίοι απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν παράλληλα ως μισθωτοί. Οσοι πληρούν τα κριτήρια θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση περί παράλληλης μισθωτής απασχόλησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω του e-ΕΦΚΑ. Η Υπηρεσία παρέχει τις εξής επιλογές:

1. Ανάκληση στοιχείων ασφαλισμένου

2. Απεικόνιση του τρέχοντος έτους, με αντίστοιχη επισήμανση, ανά μήνα, της παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ή τις δηλώσεις του ασφαλισμένου

3. Υποβολή δήλωσης παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης

4. Χορήγηση οδηγιών χρήσης και μηνυμάτων κατεύθυνσης

5. Καταχώρηση και αποθήκευση της αίτησης – δήλωσης του ασφαλισμένου

6. Χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης

Αξίζει να σημειωθεί ότι αιτήσεις – δηλώσεις εκάστου μηνός λαμβάνονται υπόψη, κατά την μηνιαία μηχανογραφική επεξεργασία για την έκδοση των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να αναστέλλονται ή να εκδίδονται, κατά περίπτωση, ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτού. Κατά την πρώτη εφαρμογή και έως την Τρίτη 31η Αυγούστου 2021, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης – δήλωσης περί παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως Ιούνιο 2021.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News