Κοινωνία Τετάρτη 30/06/2021, 13:28
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε τροχιά ψηφιοποίησης υπηρεσίες της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Φωτ. Unsplash

Την υλοποίηση δράσεων για την απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν οι Γενικοί Γραμματείς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου, παρουσία και του υφυπουργού Εργασίας Παναγιώτη Τσακλόγλου.

Συγκεκριμένα στόχοι του μνημονίου είναι:

  • Η απλούστευση και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
  • Η κωδικοποίηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.
  • Ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
  • Ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α. ώστε να παρέχονται ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης τους Δημοσίου (gov.gr).
  • Η ανάπτυξη ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τις διαλειτουργικότητες σχετικά με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η απλούστευση, η ψηφιοποίηση και ο ευρύτερος εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων φορέων του Δημοσίου, στη διευκόλυνση του έργου των δημοσίων υπαλλήλων εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και συνακόλουθα στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικά οφέλη για το σύνολο των πολιτών και ιδίως τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως πολίτες που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας ή άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, μέσα από τη διεύρυνση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών και την ευρύτερη ψηφιακή ενδυνάμωση της κοινωνίας, θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας του Δημοσίου παράγοντας επιπλέον έμμεση προστιθέμενη αξία για πολίτες εκτός συνόρων, αλλά και επιχειρήσεις.

Money Review