Κοινωνία Σάββατο 3/04/2021, 14:40
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημόσιο: Έρχεται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ο σύμβουλος ακεραιότητας

Θεσπίζεται σύμβουλος ακεραιότητας

φωτ. ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο, το οποίο εισάγει τον θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας, ενώ περιέχει και πλήθος διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Προβλέπεται, ειδικότερα, για πρώτη φορά η σύσταση αυτοτελούς γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας, στον οποίο οι υπάλληλοι θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας, σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ακόμα και σεξουαλικής παρενόχλησης και γενικά παραβιάσεων ακεραιότητας από συναδέλφους ή προϊσταμένους τους.

Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας διαμεσολαβεί, προκειμένου να επιληφθούν τα όργανα του φορέα ή εξωτερικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διερεύνηση των αναφορών. Παρακολουθεί τη διαδικασία της διερεύνησής τους και ενημερώνει σχετικά τον υπάλληλο που την υπέβαλε. Κάθε έτος συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών ακεραιότητας που χρησιμοποιεί ο φορέας, το έργο που επιτελέστηκε, καθώς και για την πορεία των υποθέσεων που χειρίστηκε. Γενικά η δραστηριοποίηση του Συμβούλου Ακεραιότητας έχει περισσότερο προληπτικό παρά κατασταλτικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα.

Η σύσταση του σχετικού γραφείου προβλέπεται σε κάθε υπουργείο και υπό προϋποθέσεις σε Ανεξάρτητες Αρχές, σε δήμους και περιφέρειες, σε αυτοτελείς υπηρεσίες, σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλου Ακεραιότητας θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας, που θα τηρείται ηλεκτρονικά στο υπουργείο Εσωτερικών. Σε αυτό εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, μόνιμοι ή αορίστου χρόνου διοικητικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, έχουν τον Α’ βαθμό και τριετή κατ’ ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία, και διαθέτουν Πιστοποιητικό Επάρκειας, που θα αποκτάται κατόπιν παρακολούθησης ειδικού προγράμματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

Money Review