Κοινωνία Τρίτη 31/10/2023, 16:29
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Διεθνής αναγνώριση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Διεθνής αναγνώριση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα

Ανάμεσα στα κορυφαία παγκοσμίως για το 2024 κατατάσσονται τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS).

Τα κριτήρια, βάσει των οποίων αξιολογούνται τα ΠΜΣ στην κατάταξη «QS Global MBA & Business Masters Rankings», περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη φήμη των ΠΜΣ στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, την παραγωγικότητα της έρευνας του ακαδημαϊκού προσωπικού σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία στη βάση της Scopus και το ποσοστό των ακαδημαϊκών που κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις σχετικά με τα ΠΜΣ των εργοδοτών που επιθυμούν να προσλάβουν αποφοίτους, καθώς και το ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων σε θέσεις εργασίας, η απόδοση της επένδυσης των ΠΜΣ, καθώς και η μέση περίοδος αποπληρωμής μετά την αποφοίτηση.

Μεταξύ των κριτηρίων βρίσκονται επίσης ο αριθμός αποφοίτων των ΠΜΣ που καταγράφονται σε λίστες (π.χ. Forbes) με τους κορυφαίους επαγγελματίες παγκοσμίως, το ποσοστό των αποφοίτων των ΠΜΣ που δημιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις, καθώς και τα ποσοστά γυναικών και αλλοδαπών σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό των ΠΜΣ.

Tα αποτελέσματα κατάταξης των ΠΜΣ του ΟΠΑ ανά κατηγορία συγκεντρώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Διεθνής αναγνώριση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα-1

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι:

  • Το «ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του ΟΠΑ ήταν το μοναδικό ελληνικό ΠΜΣ που κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων ομοειδών ΠΜΣ στη κατηγορία «Business Analytics» για το 2024
  • Τα «ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ» και «ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του ΟΠΑ ήταν τα ΠΜΣ με τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης μεταξύ των ελληνικών ομοειδών ΠΜΣ στις αντίστοιχες κατηγορίες «ΜΒΑ» και «Finance» για το 2024
  • Το «ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» του ΟΠΑ συμπεριλήφθηκε μεταξύ των κορυφαίων ομοειδών ΠΜΣ στη κατηγορία «Marketing» για το 2024. 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των υψηλών κατατάξεων για τα ΠΜΣ του ΟΠΑ, ο αντιπρύτανης Βασίλειος Βασδέκης δήλωσε: «Η 20ή έκδοση της QS World University Rankings που φέτος περιλαμβάνει 1.500 ιδρύματα, βρίσκει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ σε κορυφαίες θέσεις. Αυτή η διεθνής αναγνώριση που βασίζεται σε κριτήρια όπως η απασχολησιμότητα και η βιωσιμότητα, επιβεβαιώνει την υπεροχή του πανεπιστημίου στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει».

Πηγή: Καθημερινή

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News