Κοινωνία Σάββατο 11/03/2023, 16:27
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βουλή: Προς κύρωση η συμφωνία με τον ΟΟΣΑ για την ίδρυση κέντρου στην Κρήτη για τον Πληθυσμό

Βουλή: Προς κύρωση η συμφωνία με τον ΟΟΣΑ για την ίδρυση κέντρου στην Κρήτη για τον Πληθυσμό

Την ίδρυση κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τον Πληθυσμό, προβλέπει συμφωνία της Ελλάδας με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η οποία κατατέθηκε προς κύρωση στη Βουλή. Το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Τετάρτη, 15/03/2023.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, με το νομοσχέδιο κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την ίδρυση «Κέντρου ΟΟΣΑ στην Κρήτη για τον Πληθυσμό», που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 10 Ιανουαρίου 2023. Ειδικότερα,

1. Προσδιορίζονται:

 • ο σκοπός της Συμφωνίας και το αντικείμενο εργασιών του υπό ίδρυση Κέντρου,
 • η διαδικασία στελέχωσης του Κέντρου από πλευράς των συμβαλλομένων μερών και οι ειδικότεροι όροι απασχόλησης του προσωπικού,
 • η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας «Ψηφιακό Παρατηρητήριο Δυναμικής του Πληθυσμού», για την παρακολούθηση των πληθυσμιακών μεταβολών. (άρθρα 1- 5)

2. Προβλέπονται:

 • η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (άμισθα τα μέλη της) και οι αρμοδιότητες αυτής,
 • η χρηματοδότηση για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, όλων των δαπανών και οικονομικών υποχρεώσεων του Κέντρου, μέσω ετήσιων συνεισφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας,
 • η καταβολή από την Ελληνική Δημοκρατία τυχόν μη προϋπολογισθεισών δαπανών για τις αναφερόμενες αιτίες,
 • η χρηματοδότηση των δαπανών του Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Δυναμικής του Πληθυσμού μέσω συνεισφορών από ιδρύματα. (άρθρα 6 και 7)

3. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

 • τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του παραγόμενου έργου του Κέντρου,
 • τους όρους δημοσιοποίησης και ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών,
 • την έκταση ευθύνης των συμβαλλομένων μερών,
 • τη διάρκεια της συμφωνίας (ισχύει για το χρονικό διάστημα 2023- 2027), με δυνατότητα ανανέωσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, κ.λπ. (άρθρα 8-17)

Σύμφωνα με σχετική έκθεση του ΓΛΚ, από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, συνολική δαπάνη, για τα έτη 2023-2027, ύψους 5 εκατ. ευρώ, από τη χρηματοδότηση όλων των δαπανών και οικονομικών υποχρεώσεων του Κέντρου, υπό τη μορφή εθελοντικής συνεισφοράς από την Ελληνική Δημοκρατία. (άρθρο 7 παρ. 1 και 3).

Moneyreyview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News