Πολιτική Δευτέρα 19/09/2022, 20:53
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονόμου: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία του Τύπου

Οικονόμου: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία του Τύπου

«Η ελληνική κυβέρνηση χαιρετίζει την ευρωπαϊκή Πράξη για την ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, το νέο σύνολο κανόνων το οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία του πλουραλισμού και της ανεξαρτησίας των Μέσων Ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιλαμβάνει μια νέα Πρόταση Κανονισμού, καθώς και συμπληρωματική Σύσταση προς όλα τα κράτη-μέλη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους νέους κανόνες για την προστασία της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι:

«Με την πρωτοβουλία-ορόσημο της Επιτροπής για τη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τα Μέσα Ενημέρωσης, αναγνωρίζεται ο καίριος ρόλος τους στις δημοκρατικές κοινωνίες, όπως και η προσφορά τους ως θεματοφύλακες του δημοσίου αγαθού της ενημέρωσης, καθώς προτείνονται κοινές διασφαλίσεις σε ενωσιακό επίπεδο, τόσο για την ενίσχυση του πλουραλισμού, της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας των μέσων, όσο και για την προάσπιση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, μετουσιώνοντας σε πράξη πολιτικές προτεραιότητες και πάγιες θέσεις της χώρας μας, τις οποίες η Κυβέρνηση ενστερνίζεται και υπερασπίζεται σθεναρά κατά την εκπροσώπηση της στα διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο κ. Οικονόμου, τόνισε ότι οι πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο νέο πλαίσιο «συντονίζονται με πολλές από τις πρωτοβουλίες για ανεξάρτητα, καινοτόμα και βιώσιμα Μέσα Ενημέρωσης τις οποίες ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει δρομολογήσει, προασπίζοντας τον ρόλο τους ως πυλώνες της Δημοκρατίας και θεματοφύλακες του Κράτους Δικαίου, σε μια ανοικτή και διάφανη αγορά που προάγει την πολυφωνία και την ελευθερία της έκφρασης» και πρόσθεσε ότι, όπως είχε τονίσει και σε παλαιότερη συνάντησή του με την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Επίτροπο για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Věra Jourová «η χώρα μας συγκαταλέγεται στους πιο ενεργούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στη συνδρομή των μελλοντικών πρωτοβουλιών της Επιτροπής και η Αντιπρόεδρος καλωσόρισε την ισχυρή υποστήριξή μας».

Και ολοκλήρωσε τη δήλωσή του τονίζοντας ότι «η εγκαθίδρυση ενός ενιαίου πλαισίου θα αποτελεί στο εξής το πιο ασφαλές και αντικειμενικό κριτήριο για το επίπεδο πλουραλισμού και πολυφωνίας σε κάθε κράτος-μέλος» και εξέφρασε «την ετοιμότητά μας για ενεργή συμμετοχή στις σχετικές συζητήσεις που θα λάβουν χώρα στις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε επί της ουσίας τις θέσεις μας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας μας, καθώς επίσης και να συζητήσουμε με τους εταίρους μας για την εξεύρεση των τρόπων και των βέλτιστων πρακτικών με τους οποίους θα υλοποιηθεί στην πράξη η πρόταση της Επιτροπής».

Να σημειώσουμε ότι η ΕΕ ενέκρινε την Παρασκευή η ΕΕ την ευρωπαϊκή πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης με την οποία διασφαλίζεται ότι τα ΜΜΕ -δημόσια και ιδιωτικά- θα μπορούν να λειτουργούν ευκολότερα σε διασυνοριακό επίπεδο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, χωρίς αθέμιτες πιέσεις και λαμβάνοντας υπόψη τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χώρου των μέσων ενημέρωσης. 

Συγκεκριμένα:

  • Προστασία της συντακτικής ανεξαρτησίας – ο κανονισμός θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να σέβονται την ουσιαστική συντακτική ελευθερία των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και να βελτιώνουν την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να διασφαλίζουν τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δημοσιοποιώντας τις εν λόγω πληροφορίες και να λαμβάνουν μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των επιμέρους συντακτικών αποφάσεων.
  • Όχι στη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών που έχουν ως αντικείμενο μέσα ενημέρωσης – η πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης περιλαμβάνει ισχυρές διασφαλίσεις κατά της χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού που έχουν ως αντικείμενο μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφους και τις οικογένειές τους.
  • Ανεξάρτητα δημόσια μέσα ενημέρωσης — όπου υπάρχουν δημόσια μέσα ενημέρωσης, η χρηματοδότησή τους θα πρέπει να είναι επαρκής και σταθερή, προκειμένου να διασφαλίζεται η συντακτική ανεξαρτησία. Ο επικεφαλής και το διοικητικό συμβούλιο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να διορίζονται κατά τρόπο διαφανή, ανοικτό και χωρίς διακρίσεις. Οι δημόσιοι πάροχοι μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να τηρούν την πολυφωνία ως προς τις πληροφορίες και απόψεις που προβάλλουν, με αμεροληψία, σύμφωνα με την αποστολή δημόσιας υπηρεσίας τους.
  • Δοκιμές όσον αφορά την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης – η πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης απαιτεί από τα κράτη μέλη να αξιολογούν τον αντίκτυπο των συγκεντρώσεων της αγοράς μέσων ενημέρωσης στην πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και στη συντακτική ανεξαρτησία. Απαιτεί επίσης, κάθε νομοθετικό, ρυθμιστικό ή διοικητικό μέτρο που λαμβάνεται από κράτος μέλος το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει τα μέσα ενημέρωσης, να είναι δεόντως αιτιολογημένο και αναλογικό.
  • Διαφανής κρατική διαφήμιση – η πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης θα θεσπίσει νέες απαιτήσεις για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης στα μέσα ενημέρωσης, ώστε να είναι διαφανής και να μην εισάγει διακρίσεις. Η εν λόγω πράξη θα ενισχύσει επίσης τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα των συστημάτων μέτρησης της ακροαματικότητας, τα οποία έχουν αντίκτυπο στα έσοδα που προέρχονται από διαφημίσεις, ιδίως στο διαδίκτυο.
  • Προστασία του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης στο διαδίκτυο — με βάση την Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης περιλαμβάνει διασφαλίσεις κατά της αδικαιολόγητης αφαίρεσης περιεχομένου μέσων ενημέρωσης που παράγεται σύμφωνα με επαγγελματικά πρότυπα. Σε περιπτώσεις που δεν εγκυμονούνται συστημικοί κίνδυνοι, όπως ο κίνδυνος παραπληροφόρησης, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες που προτίθενται να αφαιρέσουν νόμιμο περιεχόμενο μέσων ενημέρωσης που θεωρείται αντίθετο με τις πολιτικές της πλατφόρμας, θα πρέπει να ενημερώνουν τους παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τους λόγους, προτού η εν λόγω απόσυρση τεθεί σε ισχύ. Τυχόν καταγγελίες που υποβάλλονται από παρόχους υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις εν λόγω πλατφόρμες.
  • Νέο δικαίωμα χρήστη για την προσαρμογή της προσφοράς μέσων ενημέρωσης – η πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης θα εισαγάγει το δικαίωμα προσαρμογής της προσφοράς μέσων ενημέρωσης σε συσκευές και διεπαφές, όπως οι συνδεδεμένες τηλεοράσεις, επιτρέποντας στους χρήστες να αλλάξουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ώστε αυτές να αντανακλούν τις προτιμήσεις τους.

Σημειώνεται, επίσης ότι η πρόταση συνοδεύεται από σύσταση, στην οποία καθορίζεται σειρά εθελοντικών βέλτιστων πρακτικών, που συλλέγονται από τον τομέα και αποσκοπούν στην προώθηση της συντακτικής ανεξαρτησίας και της μεγαλύτερης διαφάνειας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η Σύσταση παρέχει μια εργαλειοθήκη μέτρων που λαμβάνονται σε εθελοντική βάση, τα οποία μπορούν να λαμβάνουν υπόψη οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης, από τις προϋποθέσεις για την ανεξάρτητη δημιουργία συντακτικού περιεχομένου, έως την ενίσχυση της θέσης των δημοσιογράφων ώστε να συμμετέχουν σε κρίσιμες αποφάσεις για τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, ή την υιοθέτηση στρατηγικών για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης σταθερότητας ως προς την παραγωγή ειδησεογραφικού περιεχομένου.

Επίσης, η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση ενός νέου ευρωπαϊκού συμβουλίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης το οποίο θα αποτελείται από τις εθνικές αρχές μέσων ενημέρωσης. Το συμβούλιο θα προωθήσει την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως με την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για ρυθμιστικά θέματα των μέσων ενημέρωσης. Θα είναι επίσης σε θέση να εκδίδει γνώμες σχετικά με εθνικά μέτρα και αποφάσεις που επηρεάζουν τις αγορές μέσων ενημέρωσης και τις συγκεντρώσεις στην αγορά μέσων ενημέρωσης.

Το συμβούλιο θα συντονίζει επίσης τα εθνικά ρυθμιστικά μέτρα σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης εκτός ΕΕ που παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω μέσα δεν καταστρατηγούν τους ισχύοντες κανόνες στην ΕΕ. Το συμβούλιο θα διοργανώσει επίσης διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και του τομέα των μέσων ενημέρωσης για την προώθηση της πρόσβασης σε διάφορες προσφορές μέσων ενημέρωσης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των πλατφορμών με πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης, όπως ο κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για την παραπληροφόρηση.

Moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News