Απόψεις Τετάρτη 14/12/2022, 00:01
ΑΠΟΨΕΙΣ

Άλλο ένα τούβλο

Άλλο ένα τούβλο

Την προηγούμενη εβδομάδα εξετάσαμε, στη βάση της ομαδοποίησης διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών που προτείνει η εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας Παναγιώτα Β. Μούρκου στην ανάλυσή της για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, ενδείξεις (αρνητικής) συσχέτισης μεταξύ θρησκευτικών και ευτυχίας, αλλά και ευημερίας. Όμως από την ανάλυση έλειπε η εξέταση της έμφυλης διάστασης, την οποία οφείλουμε να συμπληρώσουμε.

Θυμίζουμε ότι η εισηγήτρια διαχωρίζει μία ομάδα χωρών όπου το μάθημα είναι θρησκειολογίας (Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο), και μία ομάδα όπου το μάθημα είναι ομολογιακό, διαχωριζόμενη σε δύο υποομάδες. Στην πρώτη υποομάδα, το μάθημα είναι προαιρετικό (Βέλγιο, Ισπανία, Τσεχία Ολλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Ουγγαρία) ενώ στη δεύτερη είναι υποχρεωτικό με δυνατότητα εξαίρεσης (Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Μάλτα, Ιρλανδία, Ρουμανία και Κύπρος).

Η βασική πηγή ανάλυσης για το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι το World Economic Forum που διεξάγει μία παγκόσμια αξιολόγηση ετησίως. Στην αξιολόγηση για το 2022 παίρνουμε τα παρακάτω δεδομένα για τον δείκτη ισότητας:

Ομάδα 1

Σουηδία

0.822

Μάθημα θρησκειολογίας

Νορβηγία

0.845

 

Δανία

0.764

 

Εσθονία

0.733

 

Φινλανδία

0.860

 

Ηνωμένο Βασίλειο

0.780

Υποομάδα 2Α

Βέλγιο

0.793

Ομολογιακό, προαιρετικό

Ισπανία

0.788

 

Τσεχία

0.710

 

Ολλανδία

0.767

 

Ιταλία

0.720

 

Λουξεμβούργο

0.736

 

Πορτογαλία

0.766

 

Ουγγαρία

0.699

Υποομάδα 2Β

Αυστρία

0.781

Ομολογιακό, υποχρεωτικό

Γερμανία

0.801

 

Ελλάδα

0.689

 

Μάλτα

0.703

 

Ιρλανδία

0.804

 

Ρουμανία

0.698

 

Κύπρος

0.696

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η διάμεσος (μέτρο κεντρικής τάσης αντίστοιχο με το μέσο, αλλά με μικρότερη επιρροή από ακραίες τιμές) για την ομάδα 2 είναι 0.736, 8.1% χαμηλότερα από τη διάμεσο για την ομάδα 1. Επίσης, η διάμεσος για την υποομάδα 2Β είναι 6.4% χαμηλότερη από τη διάμεσο της υποομάδας 2Α.

Σε αντίθεση με τις μετρήσεις ευημερίας ή/και ευτυχίας, εδώ ίσως να μπορεί να στοιχειοθετηθεί μία σχέση. Δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές θρησκείες είναι πατριαρχικές στη βάση τους, υπάρχει ενδεχόμενο άμεσης αιτίασης μεταξύ στενότερου εναγκαλισμού με τα θρησκευτικά και μεγαλύτερης ανισότητας φύλων. Ίσως, δε, αυτή να είναι και η ερμηνευτική μεταβλητή που εξηγεί και τις προηγούμενες παρατηρήσεις.

 

We don’t need no education

We don’t need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teacher, leave them kids alone

Hey, teacher, leave them kids alone

All in all, it’s just another brick in the wall

All in all, you’re just another brick in the wall

We don’t need no education

We don’t need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teachers, leave them kids alone

Hey, teacher, leave us kids alone

All in all, you’re just another brick in the wall

All in all, you’re just another brick in the wall

If you don’t eat yer meat, you can’t have any pudding

How can you have any pudding if you don’t eat yer meat?

You! Yes, you behind the bike stands

Stand still, laddy!

 

Roger Waters, 1979 από το άλμπουμ The Wall

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News