Απόψεις Δευτέρα 18/07/2022, 00:01
ΑΠΟΨΕΙΣ

Πότε Βούδας, πότε Κούδας

Πότε Βούδας, πότε Κούδας

Με την 1478/2022 απόφασή του την προηγούμενη εβδομάδα, το ΣτΕ δέχτηκε την αίτηση γονέων, με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της 61178/ΓΔ4/28.5.2021 κοινής αποφάσεως της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στο μέρος που με αυτήν προβλέπεται η εναλλακτική απασχόληση των απαλλασσόμενων από το μάθημα των θρησκευτικών μαθητών και μαθητριών αντί να προβλέπεται η διδασκαλία ισότιμου μαθήματος συναφούς περιεχομένου με το μάθημα των θρησκευτικών.

Η στήλη δεν κατάφερε να εντοπίσει εγχώριες μετρήσεις σχετικά με την θρησκεία, αλλά δύο διεθνείς πηγές συγκλίνουν: Η CIA αναφέρει ότι οι Έλληνες είναι Χρ. Ορθόδοξοι κατά 81%-90%, και το Pew Research Centre δίνει μία εκτίμηση για 90%. Αν θεωρήσουμε ότι το 90% είναι περίπου σωστό, και ότι ο μαθητικός πληθυσμός των Χρ. Ορθόδοξων στο σύνολό του επιθυμεί να παρακολουθήσει αυτό το μάθημα, γιατί έχει σημασία μία απόφαση που αφορά (κατ’ επέκταση) το 10% του σχολικού πληθυσμού;

Τα γυμνάσια και λύκεια της χώρας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, έχουν περίπου 554 χιλ. μαθητές και τα δημοτικά άλλες 621 χιλ., συνολικά λοιπόν 1,175 εκατ.  μαθητές. Το 10% λοιπόν είναι 117 χιλ. μαθητές. Το σχολικό έτος είναι περίπου 34 εβδομάδες (λιγότερο για τα λύκεια, περισσότερο για τα δημοτικά). Άρα, με πρόχειρους υπολογισμούς, 117χιλ. μαθητές*34 εβδομάδες*2 ώρες την εβδομάδα, έχουμε περίπου 8 εκατομμύρια χαμένες διδακτικές ώρες το χρόνο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των διδασκόντων αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες είναι συνταγματικώς ανεκτή, ως μεταβατική, μέχρι την οριστική ρύθμιση του θέματος εντός ευλόγου χρόνου. Ως εύλογος δε χρόνος κρίνεται το τέλος του σχολικού έτους  2022-2023. Αν η πολιτεία συμμορφωθεί με την απόφαση λοιπόν, η σχολική χρονιά που έρχεται θα είναι η τελευταία κατά την οποία θα χαθούν αυτές οι διδακτικές ώρες.

 

 

Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς κι Ιούδας

Έχω καταλάβει ήδη της ζωής μου το παιχνίδι

Έχω καταλάβει ήδη της ζωής μου το παιχνίδι

Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς κι Ιούδας.

 

Όλο ίδια και τα ίδια, του μυαλού σου ροκανίδια

άλλο ο ανοιχτομάτης κι άλλο ο αυγουλομάτης

άλλο ο ανοιχτομάτης κι άλλο ο αυγουλομάτης

Όλο ίδια και τα ίδια, του μυαλού σου ροκανίδια.

 

Στο `πα μια και στο `πα δύο, στο `πα χίλιες δέκα δύο

βρε δεν είναι εδώ το Σούλι, εδώ είναι του Ρασούλη

βρε δεν είναι εδώ το Σούλι, εδώ είναι του Ρασούλη

Στο `πα μια και στο `πα δύο, στο `πα χίλιες δέκα δύο.

 

Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς κι Ιούδας

Έχω καταλάβει ήδη της ζωής μου το παιχνίδι

Έχω καταλάβει ήδη της ζωής μου το παιχνίδι

Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς κι Ιούδας.

 

Μανώλης Ρασούλης, 1986

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News