Απόψεις Τετάρτη 9/03/2022, 00:01
ΑΠΟΨΕΙΣ

H προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων

H προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων

Για τον ΣΕΒ, οι εξαγωγές δεν αποτελούν απλά μονόδρομο αλλά και οδηγό ανάπτυξης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι επιχειρήσεις-μέλη του εκτιμάται ότι καλύπτουν το 45% της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας. Για να ενισχύσει τις εξαγωγές των μελών του, ο ΣΕΒ εστιάζει τις δράσεις του στην προώθηση προτάσεων και την παροχή υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται όσο πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των μελών για την απλούστευση των εμποδίων στις εξαγωγές, για τη διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές, αλλά και για την προσέλκυση επιχειρηματικών συνεργασιών από το εξωτερικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποφάσισε να ενισχύσει τη συνδρομή και τη στήριξη που παρέχει στα μέλη του, μέσα από τη σύσταση του ExportReady, ένα πλέγμα στοχευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών που βασίζονται σε αντίστοιχες καλές πρακτικές του εξωτερικού και σε επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρήσεων μελών του. Στόχος των υπηρεσιών μας είναι οι εταιρείες να αποκτήσουν καλύτερη εσωτερική οργάνωση, σύγχρονες εξαγωγικές δεξιότητες και πληρέστερη ενημέρωση για αγορές-στόχους, με επαρκή στοιχεία για το πολιτικό και οικονομικό ρίσκο, τις καταναλωτικές τάσεις, τα εμπόδια εισόδου στην εκάστοτε αγορά, καθώς και τους πιθανούς ανταγωνιστές. Και το κυριότερο, να αποκτήσουν ευκαιρίες δικτύωσης με δυνητικούς πελάτες στις αγορές του εξωτερικού, μέσα από τη συμμετοχή τους στις επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνουμε μαζί με τους υπόλοιπους εξαγωγικούς φορείς της χώρας, με την υποστήριξη του υπουργείου Εξωτερικών, της Enterprise Greece και της Eurobank.

Οι επιχειρηματικές αποστολές του ΣΕΒ χαρακτηρίζονται από μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, με περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις από αυτές που συμμετείχαν, είτε να έχει κλείσει εμπορική συμφωνία σε αγορά-στόχο, είτε να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον συνήθη προγραμματισμό, πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά προτεραιότητα σε νέες και αναπτυσσόμενες αγορές. Ο λόγος για τον οποίο ο ΣΕΒ εστιάζει σε αυτές τις αγορές είναι ότι οι Ελληνες εξαγωγείς έχουν ήδη πρόσβαση και εδραιωμένες επαφές στην Ευρώπη και στις κοντινές σε αυτήν περιοχές. Συνεπώς, έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας στις αγορές της ΝΑ Ασίας, της υποσαχάριας Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Στην πλειονότητά τους οι χώρες αυτές έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά: οικονομική άνθηση, νέο σε ηλικία πληθυσμό, αυξανόμενες καταναλωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες.

Συμπληρωματικά και με στόχο τον συνεχή διάλογο με την Πολιτεία, στον ΣΕΒ έχουμε συστήσει την Επιτροπή Εξωστρέφειας, η οποία αποτελείται τόσο από δυναμικές όσο και από ανερχόμενες εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η επιτροπή, της οποίας έχω τη χαρά να προεδρεύω τον τελευταίο χρόνο, εξετάζει τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις στη χώρα μας, η επίλυση των οποίων μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διασυνοριακό εμπόριο, αλλά και να απελευθερώσει πόρους στη δημόσια διοίκηση.

Στις βασικές επισημάνσεις του, ο ΣΕΒ τονίζει την ανάγκη συστηματικής διαβούλευσης του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό, ώστε το συντομότερο να γίνει επιλογή χωρών-στόχων και εξαγωγικών κλάδων, με βάση τους επιχειρηματικούς στόχους των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια να δρομολογηθούν οι δημόσιοι πόροι (χρηματικοί, υπηρεσίες, στελέχη, κτλ.) σε συγκεκριμένες δράσεις που θα στοχεύουν στις χώρες αυτές. Επίσης, παροτρύνει το Δημόσιο να συμπεριλάβει στη στρατηγική του εξωστρεφείς υπηρεσίες (πέραν των προϊόντων), στις οποίες ελληνικές εταιρείες και επιστήμονες διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως είναι οι υπηρεσίες ΤΠΕ, οι μελετητικές υπηρεσίες τεχνικών έργων, η εφοδιαστική αλυσίδα, κτλ.

Πέρα από τις εξαγωγές, σημαντική προϋπόθεση για την ταχύτερη ανάπτυξη αποτελούν και οι στρατηγικές επενδύσεις. Ο διεθνής ανταγωνισμός για την προσέλκυση επενδύσεων είναι ισχυρός. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ικανά ανταγωνιστικά εργαλεία και κίνητρα ενθάρρυνσης στρατηγικών επενδύσεων για να προσελκύσει τις απαιτούμενες επενδύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται περαιτέρω δυναμική ώθηση στις στρατηγικές επενδύσεις, μέσα από την άρση της εκτεταμένης γραφειοκρατίας, την απλοποίηση των διαδικασιών, καθώς και την απόδοση ελκυστικών επενδυτικών κινήτρων. Ο ΣΕΒ, επίσης, θεωρεί ότι πρέπει να θεωρούνται στρατηγικές όλες οι επενδύσεις που δημιουργούν θετικές εξωτερικές επιδράσεις µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, όπως επενδύσεις στη βιομηχανία και στην τεχνολογία, επενδύσεις μεγάλης προστιθέμενης αξίας και νέων θέσεων εργασίας, μεγάλα έργα υποδομών και περιβαλλοντικά έργα, επενδύσεις καταξιωμένων επενδυτών, κτλ.

Ο ΣΕΒ, ως το μεγαλύτερο επιχειρηματικό δίκτυο, θα συνεχίσει να συμβάλλει στον μετασχηματισμό της χώρας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε τόσο με το πλέγμα υπηρεσιών που σας ανέφερα, όσο και με προτάσεις για δομικές μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν την ελληνική οικονομία περισσότερο εξωστρεφή και ανταγωνιστική. Οπως τονίζουμε συχνά, η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας είναι ένα δύσκολο «σπορ» αλλά μονόδρομος για την ανάπτυξη.

* Ο κ. Πάνος Λώλος είναι πρόεδροςτης Επιτροπής Εξωστρέφειας ΣΕΒ, μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ, γενικός διευθυντής Κλάδου Χαλκού της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

** Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στην Καθημερινή της Κυριακής. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News