Απόψεις Δευτέρα 21/02/2022, 00:01
ΑΠΟΨΕΙΣ

με τους μεγάλους

με τους μεγάλους

Ήδη από το 2019, το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) έχει με προσεκτική και μεθοδική ανάλυση καταρρίψει το μύθο ότι η Ελλάδα είναι ένας φτηνός τουριστικός προορισμός. Ορμώμενοι από τη φαινομενικά πολύ υψηλότερη μέση κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών στην Ισπανία, το Ινστιτούτο διαπίστωσε ότι η διαφορά αυτή οφείλεται, κυρίως, σε διαφορές στον τρόπο υπολογισμού.

Εν συνεχεία, το ινστιτούτο προχώρησε σε υπολογισμό της προσαρμοσμένης μέσης κατά κεφαλή δαπάνης (ΜΚΔ) για τις δύο χώρες σε συγκρίσιμη πλέον βάση. Οι προσαρμογές αφορούν, από την πλευρά της Ισπανίας, την αφαίρεση της δαπάνης για αεροπορικά ή με άλλο τρόπο μετάβασης στην Ισπανία, οι προμήθειες των tour operators και άλλα έξοδα των τουριστών που όμως δεν αποτελούν έσοδα για την Ισπανία. Για τον υπολογισμό, το ΙΝΣΕΤΕ συνεργάστηκε με το Instituto Nacional de Estadistica, την στατιστική υπηρεσία της Ισπανίας. Από την πλευρά της Ελλάδας, οι προσαρμογές αφορούν την αφαίρεση των ημερησίων ταξιδιωτών (same-day travellers) που δεν πραγματοποιούν καμία διανυκτέρευση. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το ΙΝΣΕΤΕ δημοσίευσε τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2020. Για πρώτη φορά λοιπόν, η δαπάνη στην Ελλάδα ξεπέρασε αυτή της Ισπανίας. Η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

2016

2017

2018

2019

2020

ΜΚΔ Ελλάδας

514

522

520

564

584

ΜΚΔ Ισπανίας

1028

1063

1086

1101

1041

Προσαρμοσμένη ΜΚΔ Ελλάδας

541

551

546

600

619

Προσαρμοσμένη ΜΚΔ Ισπανίας

567

581

600

609

578

           

Διαφορά προσαρμοσμένης ΜΚΔ (Ελλάδα – Ισπανία)

-27

-30

-54

-9

41

Στη στήλη έχουμε επισημάνει ήδη ότι το 2021 ήτανε ακόμη καλύτερη χρονιά, κυρίως λόγω μεταβολών στο μείγμα του εισερχόμενου τουρισμού. Το στοίχημα τώρα είναι πως αυτές οι βελτιώσεις θα διατηρηθούν και για το 2022 και θα παγιωθούν μακροπρόθεσμα.

 

Κάθε φορά που ταξιδεύω με αεροπλάνο έχω ένα σύστημα. Λέω ψέματα ότι καπνίζω, για να μη με βάλουν δίπλα σε μωρά.

Τα μωρά στο αεροπλάνο είναι σαν τις διαφημίσεις στο Ντάλας. Σου κόβουν το καλύτερο. Πας να κοιμηθείς, κλαίνε. Πας να διαβάσεις, κλαίνε. Πας να κλάψεις, γελάνε. Είπα λοιπόν ότι καπνίζω και με βάλανε να κάτσω με τους μεγάλους.

Φρέντυ Γερμανός, Κατάστασις Απελπιστική αλλά όχι σοβαρή, εκδόσεις Καστανιώτη, δεύτερη έκδοση, Αθήνα 1999

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News