Απόψεις Δευτέρα 12/04/2021, 10:05
ΑΠΟΨΕΙΣ

Ελλείψει τύχης και διαθέσεως

Στις 8/4 το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ δημοσίευσε το εξαμηνιαίο δελτίο οικονομικού κλίματος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η έρευνα διεξάγεται για λογαριασμό του Ινστιτούτου από τη MARC με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Η δειγματοληψία έγινε σε 801 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (προσωπικό 0-49 άτομα) στο διάστημα 10-24 Φεβρουαρίου 2021.

Η έρευνα αυτή συνήθως δε λαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα κυρίως γιατί τα ευρήματά της συγκλίνουν με αυτά της έρευνας οικονομικής συγκυρίας στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που διεξάγει σε μηνιαία βάση το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Εξάλλου οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν το 99.6% των επιχειρήσεων της χώρας. Η αντίστοιχη έρευνα του ΙΟΒΕ δημοσιεύτηκε μία εβδομάδα νωρίτερα, την 1η Απριλίου.

Ελλείψει τύχης και διαθέσεως-1

Σε αυτή όμως την περίπτωση η έρευνα του ΙΜΕ δίνει σημαντικά διαφοροποιημένα αποτελέσματα. Ας δούμε λίγο καταρχήν το χρονικό πλαίσιο. Τον Φεβρουάριο οι εμβολιασμοί στη χώρα μας ήταν ήδη δύο μήνες σε εξέλιξη, τα πράγματα λοιπόν σε σχέση με την προ εξαμήνου κατάσταση φαίνονταν λίγο πιο ρόδινα. Όντως, τόσο στην έρευνα του ΙΟΒΕ όσο και στις αντίστοιχες έρευνες μικρών επιχειρήσεων στην υπόλοιπη Ευρώπη οι προσδοκίες είχαν αρχίσει να βελτιώνονται. Όχι όμως και στις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις.

Στη στατιστική οι αποκλίσεις είναι συχνά πιο ενδιαφέρουσες από τις συγκλίσεις. Εκ πρώτης όψεως, εδώ φαίνεται να εντείνεται μία ανισότητα. Η οικονομική θεωρία λέει ότι λίγη ανισότητα είναι χρήσιμη στην οικονομία, καθώς λειτουργεί σαν μηχανισμός κινήτρων. Εδώ όμως δεν φαίνεται να συντρέχει τέτοια περίπτωση. Το αντίθετο, φαίνεται να υπάρχει παραίτηση από μεγάλη μερίδα επιχειρηματιών.

Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Κοιτώντας το επόμενο εξάμηνο, πάνω από τις μισές επιχειρήσεις δήλωναν ότι περιμένουν μείωση ζήτησης (52,8%), ρευστότητας (56,7%) και κύκλου εργασιών (53,6%). Αυτό σε σύγκριση με εξάμηνο μεγάλο μέρος του οποίου η οικονομία ήταν ουσιαστικά κλειστή.

Εάν ισχύουν και οι δύο έρευνες – και δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε διαφορετικά – τότε συντελείται ενώπιών μας μεγάλη μετατόπιση οικονομικής δραστηριότητας (μεριδίου αγοράς) από τις μικρές επιχειρήσεις στις μεγαλύτερες. Η πανδημία εδώ λαμβάνει το ρόλο του επιταχυντή μίας τάσης που ήταν ήδη σε εξέλιξη. Εάν αυτό είναι επιθυμητό, είναι πολιτική απόφαση. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πολλά πλεονεκτήματα (ανθεκτικότητα) αλλά και τομείς που υστερούν (ανταγωνιστικότητα).

Ακόμη όμως και αν η μετάβαση αυτή σε μοντέλο μικρότερου αριθμού μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι μακροπρόθεσμα επιθυμητή, η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται έχει σημασία. Αν δεν αντιστραφεί το διαφαινόμενο αίσθημα της παραίτησης των μικρών επιχειρηματιών, θα πάρει μορφή χιονοστιβάδας.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Διατίθεται ἀπόγνωσις

εἰς ἀρίστην κατάστασιν,

καὶ εὐρύχωρον ἀδιέξοδον.

Σὲ τιμὲς εὐκαιρίας.

 

Ἀνεκμετάλλευτον καὶ εὔκαρπον

ἔδαφος πωλεῖται

ἐλλείψει τύχης καὶ διαθέσεως.

 

Καὶ χρόνος

ἀμεταχείριστος ἐντελῶς.

 

Πληροφορίαι: Ἀδιέξοδον

Ὥρα: Πᾶσα.

Κική Δημουλά, Ερήμην (1958), Ποιήματα, Εκδόσεις Ίκαρος, Θ έκδοση, 2011

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News