Green Economy Παρασκευή 9/09/2022, 10:56
GREEN ECONOMY

Περιφέρειας Αττικής: Δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60%

Περιφέρειας Αττικής: Δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60%

Η Περιφέρεια Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση, εντατικοποιεί τις δράσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση της ενέργειες, είτε αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, είτε την αντικατάσταση των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών με σώματα Led. 

Στο πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας που ξεπερνά το 60%, ενώ ο προϋπολογισμός για ανάλογες δράσεις στο νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, ανέρχεται σε 160 εκατ. ευρώ. 

Με δηλώσεις του, ο περιφερειάρχης, Γιώργος Πατούλης, επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας ενισχύουν και βελτιώνουν τον υφιστάμενο σχεδιασμό ενέργειας, καθώς σε αυτή «τη δύσκολη περίοδο που βιώνει το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών», οι στοχευμένες δράσεις είναι αναγκαίες και επιβεβλημένες. «Για παράδειγμα, μέσα από συστηματική δουλειά, επιδιώκουμε την επίτευξη της ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών και δημοτικών κτιρίων συνολικής επιφάνειας άνω των 100.000 τετραγωνικών μέτρων. Προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθούν κτηριακές υποδομές, είναι να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας 30-60%. Σε ό,τι αφορά στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, αναμένεται συνολικά η μείωσή τους κατά 5,5 τόνους ανά έτος. Σημαντικά οφέλη επιτυγχάνονται και από την αντικατάσταση του οδοφωτισμού αρμοδιότητάς μας. Στην Περιφέρεια δεν θα αφήσουμε καμία ευκαιρία αναξιοποίητη, καθώς βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα το συνάνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος», υπογραμμίζει ο περιφερειάρχης.   

Ειδικότερα κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της συμπαραγωγής και προώθησης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις αστικές περιοχές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται οι παρακάτω δράσεις:

– Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσια κτίρια, σε προϋπολογισμού ύψους 25 εκατ. ευρώ περίπου, με δικαιούχους δήμους της Αττικής, έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται 43 έργα, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 18 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης 107 κτιρίων αρμοδιότητας των Δήμων (σχολικών, δημοτικών κτιρίων κ.α.). Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας που ξεπερνά το 40%. 

– Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών της Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για τη δράση «Εξοικονομώ κατ’οίκον» με προϋπολογισμό σχεδόν 25 εκατ. ευρώ, όπου 2.000 νοικοκυριά θα αναβαθμιστούν ενεργειακά. 

– Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό, προϋπολογισμού 33 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της δράσης, θα αντικατασταθούν περίπου 21.900 φωτιστικά που λειτουργούν σε οδικούς άξονες αρμοδιότητας της Περιφέρειας, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση άνω του 60%.

Έχουν ήδη αντικατασταθεί περίπου 21.000 ενεργοβόροι σηματοδότες με σηματοδότες Led (επί συνόλου 37.000), γεγονός που επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 45% και μείωση του κόστους πάνω από 2,3 εκατ. ευρώ ετησίως. Επίσης αντικαταστάθηκαν 7 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων με νέες, ιδιαίτερα χαμηλής κατανάλωσης, και οι 24 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων θα σβήνουν κατά τις νυχτερινές ώρες, σηματοδοτώντας εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 55% και ετήσια μείωση κόστους πάνω από 615 χιλ. ευρώ.

Επιπλέον υλοποιούνται οι δράσεις:

Ενεργειακή αναβάθμιση εκπαιδευτικών κτιρίων αρμοδιότητας ΚτΥπ Α.Ε. προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο των τεσσάρων εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ). Από τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ποσό 22,5 εκατ. ευρώ έχει εκχωρηθεί στις τέσσερις εγκεκριμένες ΟΧΕ/ΒΑΑ (Αθηνών, Πειραιώς, Νότιας Αθήνας και Δυτικής Αθήνας) για την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων, κυρίως σε κτίρια των δήμων που συμμετέχουν σε αυτές. 

Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και τις δημόσιες υποδομές, υποστήριξης έργων ΑΠΕ, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις:

– Ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων, προϋπολογισμού 59,5 εκατ. ευρώ, για τους δήμους της Αττικής. 

– Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο χώρο

– Υποστήριξη ανάπτυξης έργων ΑΠΕ σε δημοτικές υποδομές, προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ, για δράσεις ανακούφισης των κοινωνικών ομάδων στο φάσμα της ενεργειακής φτώχειας. 

Επιπλέον, προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο ΟΧΕ/ΒΑΑ, προϋπολογισμού 51 εκατ. ευρώ και αντίστοιχων δράσεων σε ΟΧΕ που αφορούν οικιστικές ενότητες (λειτουργικές περιοχές) που αναπτύσσονται σε μία ή περισσότερες δημοτικές ενότητες και με πληθυσμό μικρότερο των 50.000 κατοίκων, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ειδική προτεραιότητα του προγράμματος Αττική 2021-2027, αποτελεί η προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται ενδεικτικά:

– Δράσεις δημιουργίας ποδηλατόδρομων, και συγκεκριμένα το έργο κατασκευής του Βόρειου Ποδηλατικού Άξονα, προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ

–  Πιλοτικές δράσεις προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ.

Τέλος αντίστοιχες δράσεις προγραμματίζεται να υλοποιηθούν και στο πλαίσιο ΟΧΕ/ΒΑΑ και ΟΧΕ με σημαντικούς προϋπολογισμούς (25 εκατ. ευρώ περίπου).

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News