Green Economy Τρίτη 14/12/2021, 15:54 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Επενδύσεις με αποτύπωμα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Α/Κ Alpha (LUX) Global Themes ESG FοF έχει καταγράψει απόδοση 18,4% από την αρχή του έτους (01/01-30/11/2021)

Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Επενδύσεις με αποτύπωμα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η πανδημία του κορωνοϊού μπορεί να προκάλεσε μεγάλες αναταράξεις σε υγειονομικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο, ωστόσο, όπως συχνά συμβαίνει, μέσα και από αυτήν την κρίση αναδείχθηκαν τάσεις οι οποίες μετά την πανδημία έχουν καταστεί προτεραιότητα.

Η Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ., έχοντας την ικανότητα να αφουγκράζεται τις αλλαγές που συντελούνται στο οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον, ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με επενδυτικά προϊόντα που στοχεύουν στην αναγνώριση των μακροπρόθεσμων αυτών τάσεων, προάγοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα.

Ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ενεργειακή μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών, η αυτοματοποίηση, οι νέες καταναλωτικές συνήθειες, η επαρκής υγειονομική περίθαλψη και ο περιορισμός των ανισοτήτων, αποτελούν τις κύριες θεματικές ενότητες που επηρεάζουν τον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη.

Η πανδημία, εκτός από την υγειονομική κρίση και την απορρύθμιση του παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης, έχει προκαλέσει αλλαγές στην πραγματική οικονομία που διαφορετικά θα αναμέναμε να συμβούν στο μέλλον. 

Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

Ένα τέτοιο προϊόν είναι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Alpha (LUX) Global Themes ESG FοF, της Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ., η στρατηγική του οποίου ενσωματώνει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, καθώς και βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης στην επενδυτική διαδικασία και τη λήψη αποφάσεων.

Το συγκεκριμένο προϊόν λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνη), τη χρήση βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα αναζητά την πρωτοπορία, την εξαιρετική απόδοση, την ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων και την επιτυχημένη αναγνώριση των επενδυτικών ευκαιριών. Το Α/Κ αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια οικονομία δραστικού περιορισμού εκπομπών ρύπων, η ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, οι νέες καταναλωτικές τάσεις και οι δημογραφικές μεταβολές.    

Alpha (LUX) Global Themes ESG FοF απόδοση

Το Α/Κ Alpha (LUX) Global Themes ESG FοF έχει καταγράψει απόδοση 18,4% από την αρχή του έτους (01/01-30/11/2021) και σωρευτική απόδοση 35% από την έναρξη διάθεσής του (02/01/2020-30/11/2021). 

Έτσι, πέραν της εξαιρετικής απόδοσης που πετυχαίνει ως προς τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει, η διαφοροποίηση που πετυχαίνει μέσα από τις θεματικές κατηγορίες που επενδύει, το καθιστούν πρωτοπόρο στην κατηγορία του ενσωματώνοντας κριτήρια υπεύθυνων επενδύσεων στη στρατηγική διαχείρισης περιουσίας. 

Η χρήση βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας και διαχείρισης υπεύθυνων επενδύσεων, για επενδυτικά προϊόντα που ενσωματώνουν κριτήρια ESG, ενθαρρύνει τις επενδύσεις μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα και αποτυπώνει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων και αναγνώριση επενδυτικών ευκαιριών, κάτι που συνιστά και το επενδυτικό προφίλ του Alpha Lux Global Themes ESG FOF.

Το Α/Κ της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως προϊόν διακρίνεται σε ένα επενδυτικό περιβάλλον το οποίο μεταλλάσσεται διαρκώς μετά την έλευση της πανδημίας και δημιουργεί κινδύνους αλλά και ευκαιρίες. Η αναγνώριση των παραγόντων που προσδιορίζουν διαρθρωτικά ζητήματα και τάσεις ικανές να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους κρίσεων. 

Κλιματική αλλαγή και επενδύσεις

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό από τις επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου για την ανθρωπότητα και είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συγκράτηση της αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου έως το τέλος του αιώνα. Η δραστική μείωση των εκπομπών ρύπων που απαιτείται οδηγεί στον μετασχηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους υψηλού ενεργειακού αποτυπώματος όπως η ενέργεια, μεταφορές, γεωργία, βιομηχανία, κατασκευές κτιρίων, και επηρεάζει τις αποφάσεις για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. 

Επιπλέον, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, σηματοδοτεί αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και σχεδιασμό των επιχειρηματικών μοντέλων, στην ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών και στις δεξιότητες που κρίνονται αναγκαίες για τους εργαζομένους. 

Η νέα γενιά επηρεάζει ήδη τη ζήτηση προϊόντων & υπηρεσιών λόγω της εξοικείωσης με την τεχνολογία, τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση και την έμφαση που δίνει στη βιωσιμότητα και τη φήμη. 

Τέλος, η αύξηση του πληθυσμού αλλά και του προσδόκιμου ζωής ενισχύει την ανάγκη κάλυψης βασικών ανθρώπινων αναγκών και αύξησης των δαπανών για την τρίτη ηλικία, επιβάλλει αστικό σχεδιασμό και έργα υποδομών, και αναγνωρίζει τη σημασία βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας και της δια βίου μάθησης. 

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, το Alpha (LUX) Global Themes ESG FοF της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., προσφέρει τη δυνατότητα σε επενδύσεις με όραμα την επόμενη ημέρα, σε ένα βιώσιμο περιβάλλον, με τους παράγοντες που το ανάγουν σε προτεραιότητα. 

moneyreview.gr 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News