GREEN ECONOMY

ΥΠΕΝ: Πώς θα ωριμάσουν πιο γρήγορα οι «πράσινες» επενδύσεις

AP Photo

Ένα συνεκτικό πλαίσιο προτάσεων, που δεν περιέχουν μεν την «μεγάλη αλλαγή»  (όπως ήταν η αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής από την Βεβαίωση Παραγωγού στο πρώτο βήμα), αλλά ενσωματώνουν σειρά στοχευμένων παρεμβάσεων σε κάθε στάδιο της αδειοδότησης διαδικασίας -μετά την Βεβαίωση Παραγωγού- που ξεκινούν από την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για ένα σταθμό ΑΠΕ στο Δίκτυο Ηλεκτρισμού και φτάνουν μέχρι την Άδεια Λειτουργίας, παρουσίασε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

H πρόταση παρουσιάστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής που έχει συσταθεί για την Β’ φάση απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ, στην οποία προεδρεύει η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, ενώ παρέμβαση πραγματοποίησε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας. Όπως τονίστηκε, η δέσμη των ρυθμίσεων αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την ευθυγράμμιση της Ελλάδας με το ενωσιακό δίκαιο που προβλέπει αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ σε 2 χρόνια κατά μέσο όρο , ενώ σήμερα απαιτούνται περί τα 4-5 χρόνια για την αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών σταθμών και 6-8 χρόνια για τα αιολικά πάρκα.

Λιγότερα δικαιολογητικά και διαδικασίες 

Στην «καρδιά» της πρότασης βρίσκεται ο δραστικός περιορισμός των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις αιτήσεις για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, Σύμβαση Σύνδεσης και Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας.  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτάχυνσης είναι η κατάργηση της μη δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης που προβλέπεται μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι μετά την Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ο κάτοχος της Βεβαίωσης Παραγωγού υποβάλλει αίτηση για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (του σταθμού ΑΠΕ που ωριμάζει, στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ή Συστήματος Μεταφοράς, ανάλογα με την ισχύ του έργου). Ο ΔΕΔΔΗΕ ή ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να χορηγήσει την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης εντός δυο μηνών. 

Παράλληλα, η υποβολή Εγγυητικής Επιστολής –που αποτελεί και το βασικό κριτήριο για την φερεγγυότητα των επενδυτών- προβλέπεται σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας σε σχέση με το ισχύον καθεστώς: Η κατάθεσή της προτείνεται να «συμβαδίζει» με την αίτηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (για όλα τα έργα ΑΠΕ), ενώ μέχρι τώρα έπρεπε να κατατεθεί εντός διμήνου από την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς. 

Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι καθορίζονται ρητά οι περιπτώσεις όπου απαιτείται τροποποίηση των αδειών για τον επενδυτή (π.χ. εάν μεταβληθεί η μέγιστη ισχύος παραγωγής του σταθμού ΑΠΕ, ή αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης του σταθμού). Σε λιγότερο ουσιώδεις αλλαγές, όπως είναι η μεταβίβαση της Βεβαίωσης Παραγωγού, η αλλαγής της επωνυμίας ή της νομικής μορφής της εταιρείας που υλοποιεί το έργο ΑΠΕ,  η αλλαγή εξοπλισμού του σταθμού κλπ. θα αρκεί μια απλή ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής που είναι μια πολύ πιο απλή και γρήγορη διαδικασία.

Η Επιτροπή εισηγείται επίσης μέτρα για την αποφόρτιση των φορέων αδειοδότησης, ώστε να επιταχυνθεί η αδειοδοτική διαδικασία. Στην κατεύθυνση αυτή, ένα άλλο παράδειγμα της φιλοσοφίας που διαπνέει την πρόταση είναι ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής όπου πρόκειται να εγκατασταθεί σταθμός ΑΠΕ, ο οποίος στην περίπτωση των ιδιωτικών εκτάσεων συστήνεται να γίνεται από ανεξάρτητο δικηγόρο, και όχι από τους Διαχειριστές, ώστε να επιταχύνεται η διεκπεραίωση των αιτήσεων. Προτείνεται επίσης ο καθορισμός αυστηρών χρονικών προθεσμιών τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους Διαχειριστές στην υλοποίηση των έργων τους.

Τέλος, κεντρικός άξονας της μεταρρύθμισης είναι και  η πλήρης ψηφιοποίηση της αδειοδότησης  των έργων ΑΠΕ που θα γίνεται μέσα από ένα «one-stop-shop», δηλαδή το Πληροφοριακό Σύστημα των ΑΠΕ (ΠΣΑΠΕ), το οποίο θα λειτουργεί ως «πύλη» μεταξύ του επενδυτή και των αδειοδοτικών αρχών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα Ηλεκτρονικό Μητρώο που θα επιτρέπει την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων και θα συνεισφέρει στην παρακολούθηση της αδειοδοτικής διαδικασίας και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων με ταχύτητα και διαφάνεια. 

Θετική ήταν η πρώτη αντίδραση φορέων της αγοράς ΑΠΕ, που έκαναν λόγο για μια «καλοδουλεμένη πρόταση» που επιλύει αρκετά προβλήματα και έχει ενσωματώσει προτάσεις και ιδέες που έχουν καταθέσει στο Υπουργείο όλοι οι εμπλεκόμενοι stakeholders.  H πρόταση του ΥΠΕΝ εστάλη στα μέλη της Επιτροπής για τα σχόλιά τους, που θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των νομοθετικών ρυθμίσεων που θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News