GREEN ECONOMY

Έξι βήματα για ακόμα απλούστερες αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ

Στην τελική ευθεία το project της περαιτέρω απλοποίησης και επιτάχυνσης της αδειοδοτικής διαδικασίας για τα έργα ΑΠΕ

φωτ. REUTERS

Την είσοδο στην τελική ευθεία του project της περαιτέρω απλοποίησης και επιτάχυνσης της αδειοδοτικής διαδικασίας για τα έργα ΑΠΕ (το οποίο ξεκίνησε τον Μάιο του 2020) σηματοδοτεί η σημερινή συνεδρίαση της ειδικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το θέμα αυτό,  στην οποία προεδρεύει η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου και συμμετέχουν όλοι οι φορείς της αγοράς των ΑΠΕ.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προχωρήσει ήδη από πέρυσι σε μια σημαντική τομή στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, αντικαθιστώντας την Άδεια Παραγωγής με την Βεβαίωση Παραγωγού, η οποία εκδίδεται μετά από μια πολύ πιο γρήγορη και εν πολλοίς αυτοματοποιημένη διαδικασία. Οι νέες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται -και που θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την ενεργειακή απόδοση που θα κατατεθεί στη Βουλή μετά το Πάσχα-  εκτιμάται ότι θα επικεντρώνονται στην  αφαίρεση δικαιολογητικών και την απάλειψη διαδικασιών, ώστε να  διευκολυνθεί η αδειοδοτική ωρίμανση των επενδύσεων και να περιοριστούν οι καθυστερήσεις που εμφανίζεται στα επόμενα στάδια μετά τη Βεβαίωση Παραγωγού, από τη λήψη οριστικής προσφοράς σύνδεσης μέχρι την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας.  

Τελική επιδίωξη του υπουργείου είναι η ευθυγράμμιση με τις επιταγές της κοινοτικής οδηγίας του 2018 που προβλέπει ότι η αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη (ή τρία έτη σε εξαιρετικές περιπτώσεις). 

Έξι είναι τα κύρια θέματα που θα τεθούν επί τάπητος κατά τη σημερινή σύσκεψη: 

1. Η  διαχείριση των κοινών αιτημάτων πολλών μικρών σταθμών ΑΠΕ που έχουν συσσωρευτεί στον ΑΔΜΗΕ (για χορήγηση προσωρινής προσφοράς όρων σύνδεσης), και τα οποία έχουν έρθει πιο μπροστά «στη σειρά» σε σχέση με μεγαλύτερα έργα που έχουν βραδύτερες αδειοδοτικές διαδικασίες. Το ΥΠΕΝ είναι σε γνώση του θέματος που έχει δημιουργηθεί και σχεδιάζει παρεμβάσεις που θα δίνουν λύσεις.

2. Η επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων στον ΔΕΔΔΗΕ, με την έμφαση να δίδεται στην αξιολόγηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (των οικοπέδων των φωτοβολταϊκών σταθμών) που δημιουργεί και το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής.

3. Ο περιορισμός του χρόνου υλοποίησης των έργων σύνδεσης από τους Διαχειριστές, ακόμα ένα ζήτημα που θέτουν επιτακτικά οι επενδυτές σε έργα ΑΠΕ.

4. Το ζήτημα της ανάγκης τροποποίησης του συνόλου των αδειών από την αρχή σε οποιαδήποτε αλλαγή στον σχεδιασμό του έργου, καθώς ουσιαστικά ισοδυναμούν με επανεκκίνηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, «φέρνοντας» μεγάλες καθυστερήσεις.

5. Το  να μπορεί να προβλέπει η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης  μικρότερη ισχύ σε σχέση με αυτή που ενσωματώνει η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου (ΑΕΠΟ). Επί τάπητος τίθεται επίσης η συσχέτιση της  Σύμβασης Σύνδεσης με την  Άδεια Εγκατάστασης.

6. Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις και για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην υλοποίηση έργων σε δασικές εκτάσεις. Σε διαδικτυακή εκδήλωση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, η κα Σδούκου δήλωσε πως το ΥΠΕΝ έχει καταθέσει προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Ψηφιακές άδειες για έργα ΑΠΕ

Σημειώνεται τέλος ότι το ΥΠΕΝ στοχεύει στην πλήρη ψηφιοποίηση της υποβολής των αιτήσεων και λήψης των αδειών. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα η Κοινωνία της Πληροφορίας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού για το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ), δηλαδή το ενιαίο σύστημα που θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και θα λειτουργεί ως «πύλη» μεταξύ του επενδυτή και των αδειοδοτικών αρχών, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εισάγει ηλεκτρονικά το αίτημα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του με τη συμπλήρωση φόρμας, να παρακολουθεί την εξέλιξη του και να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις εκδοθείσες αποφάσεις ή τις γνωμοδοτήσεις των αδειοδοτικών αρχών. 

Το ΥΠΕΝ από την πλευρά του θα μπορεί να παρακολουθεί την αδειοδοτική διαδικασία με σκοπό την παρακολούθηση της δυναμικής διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα και την προσαρμογή και επικαιροποίηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου.

Money Review