GREEN ECONOMY

Στην «πρίζα» η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων

Με κεφάλαια 700 εκατ. ευρώ

Φωτ. Intimenews

Στο προσκήνιο με ένταση έρχεται η ενεργειακή αναβάθμιση και των δημοσίων κτιρίων, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για μείωσης των εκπομπών ρύπων και του περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η αυξημένη έμφαση σηματοδοτείται από την υψηλή εκπροσώπηση στην τελετή υπογραφής του δανείου ύψους 375 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», το οποίο μπαίνει σε τροχιά ενεργοποίησης, αλλά και το ξεχωριστό πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ για ένα πρόγραμμα τύπου «Εξοικονομώ» για δημόσια κτίρια που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, κατά την τελετή, στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 600.000 κτιρίων (δημόσιων και ιδιωτικών) τα επόμενα χρόνια. Το «ΗΛΕΚΤΡΑ» -που θα επκεντρωθει σε σχολεία, νοσοκομεία και αθλητικές εγκαταστάσεις- θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται κατά τουλάχιστον 30% και σε συνακόλουθο περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο κ. Σκρέκας έκανε λόγο για επιδοτήσεις που μπορεί να ξεπεράσουν το 60% (του προϋπολογισμού των παρεμβάσεων), ενώ άφησε ανοιχτό «παράθυρο» ενδεχόμενης χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ και των δράσεων αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. 

Το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 375 εκατ. θα προέλθουν από δάνειο της ΕΤΕπ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) ξεμπλοκάρει καθώς –σύμφωνα  με πληροφορίες του «MR»-  επιλύθηκε ένα θέμα που αφορούσε στην παροχή εγγυοδοσίας από το ΤΠΔ στους δημόσιους φορείς που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό είχε λειτουργήσει ανασταλτικά για την ενεργοποίηση  του «ΗΛΕΚΤΡΑ», μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Μεταφορών τον Αύγουστο του 2020.  Η επίλυση του προβλήματος  ανοίγει το  δρόμο για να ξεκινήσει  το πρόγραμμα. Θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση νέας ΚΥΑ για τη εγγυοδοσία των φορέων και να ακολουθήσει η δημοσίευση του οδηγού-πρόσκληση που θα περιγράφει βήμα-βήμα όλη τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ -όπως περιγράφεται στο ετήσιο σχέδιο δράσης του-, μέσω του «ΗΛΕΚΤΡΑ» που χρηματοδοτεί παρεμβάσεις και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του δημοσίου τομέα, με δυνατότητα συμμετοχής και των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs), εκτιμάται πως εντός του τρέχοντος έτους μπορούν να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε ποσοστό 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (περίπου 5.400 τ.μ.). 

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με παρεμβάσεις που αφορούν στην ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό καθώς και στην χρήση ενέργειας από ΑΠΕ. 

Η χρηματοδότηση των έργων που θα ενταχθούν στο «ΗΛΕΚΤΡΑ» πραγματοποιείται εν μέρει μέσω Επενδυτικών Δανείων που χορηγούνται από το ΤΠΔ και συνομολογούνται μέσω δανειακών συμβάσεων, μεταξύ των δικαιούχων φορέων και του Ταμείου. Η εξυπηρέτηση των εν λόγω δανείων γίνεται από λογαριασμό που συστήνεται στο ΤΠΔ για τις ανάγκες του προγράμματος και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ.

Η υπόλοιπη χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται από ίδιους πόρους των φορέων της Γενικής κυβέρνησης. Μέρος ή και το σύνολο των έργων μπορούν να χρηματοδοτηθούν από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή τρίτους, μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Κριτήρια για την επιλογή και ένταξη των έργων στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» αποτελούν:

α) Η επαρκής τεκμηρίωση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
β) Ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων που πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
γ) Η επαρκής τεχνική τεκμηρίωση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στο κέλυφος και τα τεχνικά συστήματα του κτιρίου
δ) Η κατάθεση τεκμηριωμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
ε) Η οικονομική βιωσιμότητα
στ) Η εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης όπου απαιτείται από το νόμο.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, οι δικαιούχοι φορείς συντάσσουν έκθεση από την οποία πρέπει να προκύπτει η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας μετά τις παρεμβάσεις. 

Όπως τονίστηκε και από τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer,  το δάνειο για το «ΗΛΕΚΤΡΑ» αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει η ΕΤΕπ  στη χρηματοδότηση δράσεων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι από τα δάνεια ύψους 2,8 δισ. ευρώ που διοχετεύθηκαν στην Ελλάδα το 2020 (που αποτελεί ποσό-ρεκόρ στα 59 χρόνια που δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ στη χώρα), το 44% είχε «πράσινο» πρόσημο.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News