Green Economy Πέμπτη 28/01/2021, 12:51
ΣΕΒ

Ο κίνδυνος «διαρροής άνθρακα» απειλεί την «πράσινη μετάβαση»

Φωτ. Intimenews

Τις προκλήσεις από την «πράσινη» μετάβαση σε Ευρώπη και Ελλάδα παρουσιάζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), στο πλαίσιο της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε., η οποία προβλέπει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Μεταξύ άλλων, η έκθεση του ΣΕΒ ιεραρχεί ως κορυφαία πρόκληση τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση του κινδύνου «διαρροής άνθρακα». Πρόκειται για την πιθανότητα μεταφοράς μέρους της παραγωγής σε χώρες εκτός της Ε.Ε., όπου δεν απαιτείται η λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών.

Η Ελλάδα, μάλιστα, λόγω της γεωγραφικής θέσης, παρουσιάζει αυξημένη έκθεση σ’ αυτόν τον κίνδυνο.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒ υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος του ενεργειακού μίγματος, της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, της προστασίας της βιοποικιλότητας και της έρευνας – καινοτομίας με έμφαση στην ανάπτυξη των απαραίτητων «πράσινων» τεχνολογιών.

Άλλωστε, η υιοθέτηση αυστηρότερων περιβαλλοντικών στόχων (μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030 -αντί 40%) ήδη δημιουργεί νέες προκλήσεις, αλλά και νέες ευκαιρίες, καθώς συνδέεται με την ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων ύψους 350 δισ. ευρώ, κυρίως σε κλάδους που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, όπως οι μεταφορές και ο οικιακός τομέας.

72 δισ. στην Ελλάδα την επόμενη 10ετία

Η Ελλάδα αναμένεται να λάβει συνολικούς πόρους από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., ύψους 72 δισ. ευρώ κατά την επόμενη 10ετία, εκ των οποίων τα 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η αξιοποίηση των πόρων αυτών, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την χώρα, ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση από την ύφεση της πανδημίας στην ανάπτυξη. Από τα 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, περίπου 12 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την «πράσινη» ανάπτυξη.

Η υστέρηση που παρουσιάζεται σε τομείς, όπως η διαχείριση αποβλήτων και η χρήση δευτερογενών υλικών, η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα, η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και η ηλεκτροκίνηση, αποτελούν σήμερα πεδία ευκαιριών για επενδύσεις με θετικό πρόσημο ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Οι εγκεκριμένοι Εθνικοί Σχεδιασμοί για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και για τη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) θέτουν φιλόδοξους στόχους εκτιμώντας παράλληλα επενδυτικές ανάγκες της τάξης των 50 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, μέσω της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία η Ελλάδα προωθεί σταθερά τις αναγκαίες τομές στον τομέα αυτό, ενώ η νέα Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για την Ανακαίνιση του Εθνικού Κτιριακού Αποθέματος στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση του 12% έως 15% των κτιρίων.

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και οι επενδύσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες ήδη επηρεάζουν περισσότερο τη νότια Ευρώπη και τις χώρες της Μεσογείου.

«Η υιοθέτηση νέων βιώσιμων οικονομικών μοντέλων, αξιοποιώντας αποτελεσματικά και χωρίς καθυστερήσεις τους διαθέσιμους πόρους της Πράσινης Συμφωνίας και του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι σημαντική ευκαιρία για την ταχεία έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία και την επιστροφή της σε τροχιά ανάπτυξης» καταλήγει ο ΣΕΒ.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News