Business Talk Παρασκευή 27/05/2022, 00:01
BUSINESS TALK

Ο άγνωστος πόλεμος του Χρήστου Σταϊκούρα για την ελληνική ναυτιλία

Ο άγνωστος πόλεμος του Χρήστου Σταϊκούρα για την ελληνική ναυτιλία
  • Καθώς πλησιάζουν τα Ποσειδώνια, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως, ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής και επιχειρηματικής προσοχής στρέφεται στην ποντοπόρο ναυτιλία. Έτσι και ο υπουργός οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε ομιλία του χθες στην Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς αποκάλυψε πολλά λίαν ενδιαφέροντα στοιχεία αλλά και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται ενάντια στις πιέσεις που ασκούνται από την Ευρώπη για το κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο που διέπει την ποντοπόρο στην Ελλάδα. Τι μάθαμε λοιπόν από τον υπουργό και τις μας υπενθύμισε; Μάθαμε ότι σε επίπεδο δημοσίων εσόδων, η συνεισφορά της ναυτιλίας από τον φόρο χωρητικότητας, που πλέον επιβάλλεται και στα πλοία με ξένη σημαία, είναι σημαντική: από τα μόλις 13,3 εκατ. ευρώ το 2012, στα 98 εκατ. ευρώ το 2021.
  • Θυμηθήκαμε επίσης ότι η στήριξη της ναυτιλιακής κοινότητας στην ελληνική οικονομία μέσω της οικειοθελούς συνεισφοράς κατά τη διάρκεια της κρίσης με βάση το πρώτο συνυποσχετικό μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ναυτιλιακής κοινότητας διήρκησε, τελικά, πέντε έτη, από το 2014 μέχρι το 2018, και στη συνέχεια, από το 2019, εφαρμόζεται το δεύτερο συνυποσχετικό, στο οποίο προβλέπεται η επ’ αόριστον οικειοθελής καταβολή από τη ναυτιλιακή κοινότητα ποσοστού 10% επί των εισαγόμενων στην Ελλάδα μερισμάτων και με καταβαλλόμενο, κατ’ ελάχιστον, ποσό ύψους 40 εκατ. ευρώ ετησίως.
  • Ακούσαμε και δια στόματος του υπουργού οικονομικών, δηλαδή όχι μόνον από εκθέσεις φορέων του κλάδου, ότι η ελληνική ναυτιλία συνεισέφερε 18,7 δισ. ευρώ, το 2021, σε εισαγόμενο συνάλλαγμα – το υψηλότερο επίπεδο μετά το 2008 –, ενώ οι θαλάσσιες μεταφορές συνεισφέρουν περισσότερο από το 3% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και ανέρχονται – συνολικά – περίπου στο 7% του ΑΕΠ, άμεσα και έμμεσα. Και ακούσαμε για μια ακόμη φορά πως η ναυτιλιακή βιομηχανία προσφέρει, άμεσα και έμμεσα, 200.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και «ασκεί πολλαπλασιαστικές θετικές επιδράσεις σε πολλούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας ενώ συνεισφέρει στην παγκόσμια ανάπτυξη, καλύπτοντας μεταφορικές ανάγκες σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, με έναν ανανεωμένο, μικρής ηλικίας, στόλο».
  • Πόσες έιναι λοιπόν τελικά οι ναυτιλιακές στην Ελλάδα; Οι διαχειρίστριες και ναυλώτριες εταιρείες ποντοπόρων πλοίων, που βρίσκονται εγκατεστημένες εδώ, και κατά κύριο λόγο στον Πειραιά, ξεπερνούν τις 1.487, ενώ λειτουργούν και περισσότερες από 3.600 ναυτικές εταιρείες.
  • Τούτων λεχθέντων, ο Χρήστος Σταϊκούρας προανήγγειλε πρωτοβουλίες που θα «ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας στα διεθνή fora και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, κυρίως, θα αυξηθεί η συμβολή της ναυτιλίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ενισχύοντας σημαντικά την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας». Αποκάλυψε επίσης πως «θα γίνουν οι κατάλληλες μελέτες, προκειμένου να αποφασιστούν οι ενδεδειγμένες παρεμβάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της ποντοπόρου ναυτιλίας υπό ελληνική σημαία από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
  • Αναφερόμενος προφανώς στις ευρωπαϊκές πιέσεις για το φορολογικό καθεστώς της ναυτιλίας στην Ελλάδα ο υπουργός οικονομικών άφησε να εννοηθεί πως οι όποιες νέες ρυθμίσεις δεν θα επιβαρύνουν «το εισόδημα της διεθνούς ναυτιλίας που εξαιρείται από τους Κανόνες GloBE του ΟΟΣΑ, σχετίζεται με τη μεταφορά επιβατών ή φορτίου στις διεθνείς μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης πλοίου με χρονοναύλωση (συμπεριλαμβανομένου του γυμνού πλοίου bareboat, υπό προϋποθέσεις)». Ωστόσο «εξαιρούνται από τους Κανόνες GloBE οι βοηθητικές δραστηριότητες που εκτελούνται κυρίως σε σχέση με τη μεταφορά επιβατών ή φορτίου στις διεθνείς μεταφορές, σε ποσοστό έως 50% του εισοδήματος από διεθνής ναυτιλία» ανέφερε σε μια αποστροφή του. Και προσέθεσε ότι «σε επίπεδο Ε.Ε. (…) υιοθετήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 Συμπεράσματα Συμβουλίου στα οποία, αναφορικά με τη φορολόγηση της ναυτιλίας, για πρώτη φορά καταγράφεται η αναγκαιότητα σεβασμού της ιδιαιτερότητας κάθε Χώρας (νησιωτικότητα) αλλά και της γενικότερης διασφάλισης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας». Επομένως η μάχη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα είναι σε εξέλιξη…

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναφερόμενα στην παρούσα ενότητα αποτελούν δημοσιογραφικές πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ή εκληφθούν σαν επενδυτικές συμβουλές ή προτάσεις, ούτε προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών όπως μετοχές ή ομόλογα ούτε άλλων αξιών εν γένει.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News