Business Talk Πέμπτη 13/01/2022, 00:01
BUSINESS TALK

Τα ομόλογα της United Group και οι διατάξεις για τα Telcos

Τα ομόλογα της United Group και οι διατάξεις για τα Telcos
  • Όσοι αναρωτιούνταν πώς θα καλύψει η United Group την εξαγορά της Wind Hellas που έγινε σε τίμημα 980 εκατ. ευρώ, η απάντηση είναι μέσω ομολόγων. Ο όμιλος, που έχει έδρα στο Άμστερνταμ, προχωρά στην έκδοση δύο ομολόγων συνολικής αξίας 980 εκατομμυρίων ευρώ, όσο είναι και το τίμημα εξαγοράς -αντιστοιχεί στην αξία αποτίμησης- της Wind Ελλάς. Το ένα ομόλογο είναι ύψους 580 εκατ. ευρώ με οκταετή διάρκεια, σταθερό επιτόκιο και non call για τα τρία πρώτα έτη, ενώ το άλλο έχει αξία 400 εκατ. ευρώ, επταετή διάρκεια, non call για τον πρώτο χρόνο και κυμαινόμενο επιτόκιο.
  • Οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση των δύο τίτλων (IPT) είναι στα επίπεδα του 5% και του 4% για τα ομόλογα ύψους 580 εκατ. και 400 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s έχει αξιολογήσει με B2 τα δύο ομόλογα που θα εκδοθούν από τη United Group ως θυγατρικής της Adria Midco. H Moody’s αναφέρει ότι η εξαγορά της Wind Hellas θα οδηγήσει στην διεύρυνση της δραστηριότητας και της γεωγραφικής παρουσίας της Adria Midco, αλλά και σε συνέργειες. Αντίστοιχη πρακτική υιοθέτησε η United Group και για την υποστήριξη της εξαγοράς του κροατικού παρόχου Optima Telekom. Είχε δηλαδή, εκδώσει επταετές ομόλογο με non-call για τα τρία πρώτα χρόνια και με επιτόκιο 4,625%.
  • Ας μείνουμε λίγο ακόμη στα telcos. Αναπροσαρμόστηκε το άρθρο 4 του προς ψήφιση σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης («Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή»). Βάσει του κειμένου που είχε δοθεί σε διαβούλευση, στο άρθρο 4 («Κατάχρηση θέσης ισχύος σε οικοσύστημα δομικής σημασίας για τον ανταγωνισμό»), προτεινόταν η προσθήκη του άρθρου 2Α όπου αναφερόταν ότι «απαγορεύεται η κατάχρηση θέσης ισχύος που διαθέτει επιχείρηση σε οικοσύστημα δομικής σημασίας για τον ανταγωνισμό στην ελληνική επικράτεια». Εάν, δηλαδή, μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών δραστηριοποιηθεί σε μια άλλη αγορά, π.χ. του delivery έτοιμων γευμάτων και δίνει δωρεάν χρόνο ομιλίας ή δωρεάν δεδομένα, χρησιμοποιώντας στην ουσία την ηγετική θέση της, θα μπορούσε να γίνει έλεγχος από την Ε.Α. Αυτή λοιπόν, η έννοια του «οικοσυστήματος» άνοιγε εμμέσως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το δρόμο για αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.
  • Γι’ αυτό ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας είχε μιλήσει για προτεινόμενες διατάξεις που πάσχουν από νομικής αοριστίας και ασάφειας και το ρυθμιστικό τους πεδίο είναι εξαιρετικά ευρύ, προκρίνοντας ένα έντονα παρεμβατικό πρότυπο, το οποίο δεν υπάρχει (ούτε ως πρόθεση νομοθέτησης) σε άλλα κράτη – μέλη. «Λόγω της εγγενούς αυτής αοριστίας των προτεινόμενων διατάξεων, αλλά και έλλειψης σαφούς οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής τους, προκύπτει κίνδυνος υπερ-νομοθέτησης και δυσανάλογου παρεμβατισμού στην οργάνωση των σχετικών με τη ψηφιακή οικονομία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την επιχειρηματική ελευθερία εν γένει. Γεννώνται επιπλέον, ζητήματα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, γεγονός το οποίο, δυνητικά, αυξάνει ακόμη περισσότερο ανασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις» σημείωνε ο ΣΕΠΕ. Κάποιοι είναι σίγουρο ότι θα δουν ξανά φαντάσματα πίσω από τις αλλαγές αυτές.
  • Νέο κατασκευαστικό αντικείμενο, ύψους 132 εκατ. ευρώ, θα προσφέρουν τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν σε 13 από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ώστε αυτά να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό της ESA. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για έργα-κατανοούν καλύτερα οι μηχανικοί- μελέτης και κατασκευής των ζωνών ασφαλείας διαδρόμου (Runway strips),των ζωνών ασφαλείας πέρατος διαδρόμου (RESA) απογείωσης και προσγείωσης αεροσκαφών. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν, μέσω υπεργολαβίας, από τη Fraport Greece, η οποία έχει τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής ύψους έως 15% της συνολικής αξίας των έργων. Σημειωτέων ότι τα έργα, που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2024, έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Το ντεμπούτο του θα κάνει φέτος ο ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης. Τα ετήσια αυτά βραβεία για δημόσιους φορείς ή δημοσίους υπαλλήλους προβλέφθηκαν από τον κώδικα Ψηφιακής διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ψηφίστηκε το φθινόπωρο του 2020. Όσοι δηλαδή, σχεδίασαν ή εφάρμοσαν καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα από την 1η μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου. Το ύψος των βραβείων θα προσδιοριστεί με υπουργική απόφαση έως το τέλος του μήνα, ενώ μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα λάβει χώρα και ειδική εκδήλωση για την απονομή τους.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναφερόμενα στην παρούσα ενότητα αποτελούν δημοσιογραφικές πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ή εκληφθούν σαν επενδυτικές συμβουλές ή προτάσεις, ούτε προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών όπως μετοχές ή ομόλογα ούτε άλλων αξιών εν γένει.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News