Business Talk Πέμπτη 18/11/2021, 00:01
BUSINESS TALK

Σκληρό ροκ για τη Hines, χωρίς δικαίωση οι ομολογιούχοι του PSI

Σκληρό ροκ για τη Hines, χωρίς δικαίωση οι ομολογιούχοι του PSI
  • Σκληρού ροκ συνέχεια για το project Voula, την μέγκα οικιστική ανάπτυξη που σχεδιάζει η Hines στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η δημοτική αρχή κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας τρεις προσφυγές, ζητώντας την ακύρωση της υπ’ αριθμ 65/5/8/2021 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων που ενέταξε το project στις διαδικασίες των στρατηγικών επενδύσεων του ν. 4608/2019.
  • Η Δημοτική Αρχή και το νομικό επιτελείο της υποστηρίζουν ότι δεν δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία fast track, διότι δεν συνιστά στρατηγική επένδυση, ενώ ισχυρίζεται ότι οι σχεδιαζόμενες χρήσεις  τουριστικής κατοικίας  δεν προβλέπονται  από το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Ήδη με την από 25/10/2021 αίτησή του, ο Δήμος έχει αμφισβητήσει και αλλιώς το project ενώ έχει ζητήσει απόφαση αναστολής  έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.  «Λέμε ναι στις πραγματικές επενδύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής» αναφέρει ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στον οποίο ελάχιστοι θα μπορούσαν να προσάψουν αντιεπενδυτικό μένος. Ωστόσο, συμπληρώνει ο ίδιος, «λέμε όχι στην  πριμοδότηση της ανεξέλεγκτης δόμησης, στην επιβάρυνση των χρήσεων γης  και στη μείωση του πράσινου». Η συνέχεια θα κριθεί στα δικαστήρια και κατ’επέκταση το τί μέλλει γενέσθαι με την επένδυση ύψους 136 εκατ. ευρώ που σχεδιάζει η Hines σε έκταση 71 στρεμμάτων στα 3Β.
  • Μια και το έφερε η κουβέντα, η Hines το 2020 από τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα εμφάνισε κύκλο εργασιών 1,8 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων ύψους 441,7 εκατ. ευρώ από 870,3 χιλ. ευρώ το 2019. Εμφανίζει και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2,6 εκατ. ευρώ.
  • Απέρριψε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αγωγή αποζημίωσης κάτοχων ελληνικών χρεογράφων που μετείχαν στην αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους το 2012. Ενόψει της οικονομικής κρίσης και του κινδύνου χρεοκοπίας της Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (Ευρωσύστημα) και η Ελλάδα σύναψαν στις 15 Φεβρουαρίου 2012 συμφωνία για την ανταλλαγή των ελληνικών χρεογράφων τα οποία κατείχαν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες με νέα χρεόγραφα, με ίδια ονομαστική αξία, επιτόκιο, ημερομηνίες καταβολής τόκων και αποπληρωμής, αλλά με διαφορετικούς αριθμούς σειράς και διαφορετικές ημερομηνίες. Κατά το ίδιο διάστημα, οι ελληνικές αρχές και ο ιδιωτικός τομέας συμφώνησαν σε οικειοθελή ανταλλαγή και μείωση κατά 53,5 % της αξίας των χρεογράφων τα οποία κατείχαν οι ιδιώτες πιστωτές [Private Sector Involvement (PSI)]. Με δήλωση της 21ης Φεβρουαρίου 2012, η Ευρωομάδα προσδοκούσε σημαντική συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών στην εν λόγω οικειοθελή ανταλλαγή χρεογράφων.
  • Οι ενάγοντες, κάτοχοι ελληνικών χρεογράφων, μετείχαν στην αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους στο πλαίσιο του PSI και της διαδικασίας βάσει των «ρητρών συλλογικής δράσης» (CAC), διά της οποίας κατέστη υποχρεωτική η ανταλλαγή τίτλων για τους εμπλεκόμενους ιδιώτες επενδυτές, βάσει του Ν.4050/2012 αφού είχαν απορρίψει την προσφορά οικειοθελούς ανταλλαγής.
  • Με την αγωγή τους, ζητούσαν ενώπιον του ΓΔΕΕ να αποκατασταθεί η ζημία που φέρεται να υπέστησαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής υποχρεωτικής ανταλλαγής κρατικών χρεογράφων λόγω συμπεριφοράς ή πράξεων της Ευρωομάδας (Eurogroup), του Προέδρου της, των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης και της Επιτροπής.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναφερόμενα στην παρούσα ενότητα αποτελούν δημοσιογραφικές πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ή εκληφθούν σαν επενδυτικές συμβουλές ή προτάσεις, ούτε προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών όπως μετοχές ή ομόλογα ούτε άλλων αξιών εν γένει.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News