Business Talk Πέμπτη 9/09/2021, 00:01
BUSINESS TALK

H τράπεζα που διπλασίασε τα κέρδη της, η Mytilineos και ο φόβος της ACS

MR
  • Ποιος θα το έλεγε ότι θα ερχόταν ο καιρός που το ηλεκτρονικό εμπόριο θα εμφάνιζε κόπωση. Κι όμως, οι καιροί αλλάζουν, όπως διαπιστώνει η ACS που αναφέρει ότι η επανεκκίνηση των φυσικών καταστημάτων επιβραδύνει την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, γεγονός που επηρεάζει αναπόφευκτα τους ρυθμούς μεγέθυνσής της.

 

  • Η θυγατρική του ομίλου Quest, που ανακοίνωσε, χθες, τα μεγέθη πρώτου εξαμήνου, αύξησε πωλήσεις και προ φόρων κέρδη κατά 16,2% και 40,6% αντίστοιχα. Και σταδιακά εξομαλύνει τις έκτακτες δαπάνες λόγω της έκρηξης του e-commerce με αποτέλεσμα τα περιθώρια κέρδους της να επανέρχονται στα προ της πανδημίας επίπεδα. Μένει να δούμε αν θα βελτιωθούν περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η αξιοπιστία της.

 

  • Αύξηση κερδών 91% και κεφαλαιακή επάρκεια 18,5% ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο η Aegean Baltic Bank (ΑΒΒank) . Τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν σε 3,1 εκατ., έναντι 1,6 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2020 ενώ τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 4,5 εκατ. Η βελτίωση της κερδοφορίας ήρθε ως αποτέλεσμα της αύξησης των λειτουργικών εσόδων κατά 30%, σε 10,8 εκατ.

 

  • Το χαρτοφυλάκιο δανείων της ABBank αποτελείται κατά 87% από ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις και κατά 13% από μη ναυτιλιακές (ανανεώσιμες πηγές και εμπορικά ακίνητα) και ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων CET-1, συμπεριλαμβάνοντας τα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου, διαμορφώθηκε σε 18,5%, από 20,5% στο τέλος του 2020, με πλήρη απορρόφηση της επίπτωσης του ΔΠΧΑ-9 και χωρίς τα εποπτικά κεφάλαια να περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του ελληνικού δημοσίου. Οι καταθέσεις κατέγραψαν αύξηση κατά 31% σε 587 εκατ.

 

  • Με τίτλο «Το μέλλον είναι λαμπρό» η επενδυτική εταιρεία Edison–με έδρα το Λονδίνο- αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Mytilineos στα 24 ευρώ (από 13 ευρώ προηγουμένως και έναντι 15,9 ευρώ που έκλεισε χθες), υιοθετώντας ουσιαστικά την πρόβλεψη της διοίκησης της εταιρείας για διπλασιασμό των μεγεθών του ομίλου το 2022 (συγκριτικά με το 2020). Μένει βέβαια να επαληθευθεί.

 

  • Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα πάντοτε με την Edison, τα κέρδη EBITDA που απορρέουν από δραστηριότητες που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση (πράσινη ενέργεια, κυκλική οικονομία, αειφορία) θα αυξηθούν από 25% το 2020 σε 60% το 2025, λειτουργώντας ως κινητήριος δύναμη για ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 16% την περίοδο αναφοράς. Ο αναλυτής του βρετανικού επενδυτικού οίκου προβλέπει πως η Mytilineos θα τετραπλασιάσει τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων (EBITDA) που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, από 80 εκατ. ευρώ το 2020 σε 325 εκατ. ευρώ το 2025, με βασικούς πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης τις ΑΠΕ (όπου η Edison προσβλέπει στην ωρίμανση των 4.3 GW του παγκόσμιου BOT χαρτοφυλακίου της εταιρείας, το «πρασίνισμα» του πρωτόχυτου αλουμινίου και τον διπλασιασμό της παραγωγής του ανακυκλωμένου αλουμινίου (δευτερόχυτο), που απαιτεί μόνο το 5% της ενέργειας του πρωτόχυτου.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναφερόμενα στην παρούσα ενότητα αποτελούν δημοσιογραφικές πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ή εκληφθούν σαν επενδυτικές συμβουλές ή προτάσεις, ούτε προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών όπως μετοχές ή ομόλογα ούτε άλλων αξιών εν γένει.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News