ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέος θεσμός στον τουρισμό: Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών 

Οι δέκα αρμοδιότητες και η συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα 

Νέος θεσμός στον τουρισμό: Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών 

Την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη διασφάλιση ενός βιώσιμου τουριστικού προϊόντος στοχεύει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, με το οποίο εισάγεται ο θεσμός του Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού. 

Αντλώντας έμπνευση από τις βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού, όπως τον αντίστοιχο της Βαρκελώνης, οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού δίνουν σε Δήμους και Περιφέρειες τη δυνατότητα συνδιαχείρησης και συντονισμού με τον ιδιωτικό τομέα και τις υπηρεσίες του κράτουςμ ώστε να σταματήσει η ασυνεννοησία και η χαοτική κατάσταση που χαρακτηρίζει πολλά μέρη της Ελλάδας τα οποία, για παράδειγμα, μπορεί να απειλούνται με τουριστικό κορεσμό ή εγκατάλειψη. 

Προάγεται έτσι η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster , tour operators, αεροπορικές εταιρείες). Δίνεται έμφαση στη δυνατότητα των οργανισμών διαχείρισης και προώθησης οργανισμών να σχεδιάζουν και να εκτελούν προγράμματα σχετικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού καθώς και την παροχή κινήτρων για την προώθηση και διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας. Δίνεται επίσης η δυνατότητα συνδιαφημισης απελευθερώνοντας πόρους για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων προώθησης ενός προορισμού. Επιπλέον τους δίνεται η δυνατότητα να συστήσουν παρατηρητήρια βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με σκοπό την παρακολούθηση δεικτών που ταξινομούνται σε τρεις πυλώνες, α) οικονομία β)κοινωνία γ)περιβάλλον. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, οι αρμοδιότητες ενός Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού είναι: 

  1. η δημιουργία, υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής του προορισμού,
  2. η μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
  3. η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού,
  4. η σύναψη συμβάσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την τουριστική προβολή του προορισμού,
  5. η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για θέματα προβολής και προώθησης ενός προορισμού στην τουριστική αγορά
  6. η προώθηση και η αντικειμενική πληροφόρηση του οικείου Ο.Τ.Α. για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος για τον εκάστοτε προορισμό (όπως αξιοθέατα, προσβασιμότητα-μεταφορές, εγκαταστάσεις-διαμονή, τουριστικές υπηρεσίες, δραστηριότητες, βοηθητικές υπηρεσίες),
  7. η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού,
  8. η δημιουργία και η διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, καθώς και η τεχνική βοήθεια και υποστήριξη σε συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster) σχετική με την παραγωγή και προβολή τοπικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών,
  9. η ανάπτυξη ερευνητικού έργου σε σημαντικά θέματα του τουρισμού, όπως η ανάλυση της αγοράς, η προσέγγιση νέων αγορών συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς τουπροσβάσιμου τουρισμού, η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης και 
  10. η ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων του προορισμού.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει και τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ιαματικές Πηγές Ελλάδος, με στόχο την διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών και των εγκαταστάσεών τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 

Παράλληλα, εισαγάγει μια σειρά από καινοτομίες, που ρυθμίζουν το τουριστικό προϊόν, μέσα στο νέο περιβάλλον, της αειφορίας και της βιωσιμότητας ενώ θεσπίζονται, σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού και σήμα Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης. 

Διαβάστε επίσης: 

DBRS για Όμικρον: SOS για τον ελληνικό τουρισμό λόγω χαμηλού εμβολιασμού

Global Traveler: Η Ελλάδα καλύτερος τουριστικός προορισμός για το 2021 

Β. Κικίλιας στο France 24: Περισσότερα από 10 δισ. ευρώ τα έσοδα του τουρισμού το 2021

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News