Business & Finance Κυριακή 19/06/2022, 20:08
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

«Κλειδώνει» η παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Εχει υποβληθεί µόλις το 47% των βασικών εντύπων Ε1 – Οι επιστρεπτέες µπλόκαραν την υποβολή E3.

«Κλειδώνει» η παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

To όνειρο να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων µέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα επιβεβαιωθεί ούτε φέτος, καθώς 11 ηµέρες πριν τελειώσει ο µήνας έχουν υποβληθεί τα 3 στα 10 έντυπα των αυτοαπασχολουµένων –τα λεγόµενα έντυπα Ε3– και το 47% των βασικών εντύπων Ε1. Για µια ακόµη χρονιά, ο Ιούλιος θα αποδειχθεί εξαιρετικά «βαρύς» µήνας, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούµενοι θα πρέπει και να υποβάλουν φορολογική δήλωση, και να αποφασίσουν τη διαδικασία αποπληρωµής της επιστρεπτέας προκαταβολής και να πληρώσουν τέσσερις διαφορετικούς φόρους: ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήµατος, ΦΠΑ και τη δόση ή το σύνολο (ανάλογα µε την απόφαση που θα ληφθεί) της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Παρά το γεγονός ότι η πλατφόρµα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων άνοιξε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, η προθεσµία που προβλέπει ο νόµος (30 Ιουνίου) δεν θα τηρηθεί ούτε φέτος, ενώ µέσα στις επόµενες ηµέρες θα ανακοινωθεί η νέα προθεσµία. Ειδικά για τους εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολουµένους και ελεύθερους επαγγελµατίες, υπήρχε ένας ουσιαστικός λόγος για να καθυστερήσει η υποβολή: οι αλλεπάλληλες αναβολές στη δηµοσίευση των ποσών που θα πρέπει να επιστραφούν στο ∆ηµόσιο λόγω των επιστρεπτέων προκαταβολών. Η ανάρτηση αναµένεται µέχρι το τέλος του µήνα οπότε οι επαγγελµατίες θα έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 29 Ιουλίου για να αποφασίσουν αν θα πληρώσουν το ποσό σε 96 άτοκες δόσεις ή αν θα καταβάλουν το εµφανιζόµενο ποσό εφάπαξ προκειµένου να τύχουν της πρόσθετης έκπτωσης του 15%. Η απόφαση όµως δεν έχει να κάνει µόνο µε τον τρόπο καταβολής αλλά και µε το πώς θα γίνει η σχετική αποτύπωση στη φορολογική δήλωση.

Μόλις πριν από 20 ηµέρες µε σχετική εγκύκλιο, η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων έδωσε δικαίωµα επιλογής στους επαγγελµατίες: να διαλέξουν δηλαδή αν τα σχετικά ποσά θα αποτυπωθούν στη φετινή φορολογική δήλωση ή σε αυτήν του 2023. Με βάση τις οδηγίες που είχαν εκδοθεί, διευκρινίστηκε ότι το ποσό που δεν θα επιστραφεί στο κράτος (δηλαδή το τµήµα της επιστρεπτέας προκαταβολής που «κουρεύεται» και το οποίο µπορεί να φτάσει ακόµη και στο 75% της συνολικής ενίσχυσης ανάλογα µε την οικονοµική επίδοση της εταιρείας) θα πρέπει να καταχωριστεί στα βιβλία ως έσοδο από κρατική ενίσχυση και το υπόλοιπο ποσό ως δάνειο. Επίσης, έχει διευκρινιστεί ότι το ποσό που δεν θα επιστραφεί στο κράτος θα καταχωρισθεί ως έσοδο στα αποτελέσµατα της περιόδου κατά την «οποία η οικονοµική οντότητα έχει αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της µη αποπληρωµής». Αυτή η λογιστική οδηγία εκδόθηκε τον περασµένο Μάρτιο. Ωστόσο, τότε δεν ήταν γνωστό ότι θα φτάσουµε 10 ηµέρες πριν από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και ότι οι επαγγελµατίες και οι επιχειρήσεις θα εξακολουθούν να µην έχουν λάβει γνώση για τα ποσά που «κουρεύονται» ή που πρέπει να επιστραφούν. Ως εκ τούτου, µε βάση την οδηγία του τελευταίου 20ηµέρου δίνεται επιλογή:

1. Επιχειρήσεις και επαγγελµατίες που δεν γνώριζαν την 31.12.2021 εάν έχουν εκπληρώσει τους όρους µη αποπληρωµής, δύνανται να καταχωρίσουν το µη επιστρεπτέο ποσό και το τυχόν ποσό έκπτωσης στα αποτελέσµατα του φορολογικού έτους 2022.

2. Οσοι καταχώρισαν το µη επιστρεπτέο ποσό στα αποτελέσµατα του 2021 αλλά εντός του 2022 αποφασίζουν να προβούν σε εφάπαξ εξόφληση του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, δύνανται να καταχωρίσουν µόνο το ποσό της έκπτωσης στα αποτελέσµατα του 2022.

Φορολογικό αποτέλεσµα, η συγκεκριµένη διαδικασία δεν προκαλεί και το ποσό του «κουρέµατος» και το ποσό της έκπτωσης του 15% δεν φορολογούνται. Ωστόσο, η αβεβαιότητα για τον τρόπο διαχείρισης εκτιµάται ότι αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους καθυστέρησης στην υποβολή των δηλώσεων των επαγγελµατιών.

Με την επικείµενη παράταση των φορολογικών δηλώσεων, ο Ιούλιος θα εξελιχθεί σε εξαιρετικά βαρύ µήνα καθώς, όπως προαναφέρθηκε, εκτός από την υποβολή των δηλώσεων θα πρέπει να πληρωθούν και τέσσερις διαφορετικοί φόροι, χωρίς να συνυπολογίζονται οι υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 για λιγότερο ΕΝΦΙΑ – Άνοιξε η εφαρμογή

Φορολογικές δηλώσεις: To σχέδιο για παράταση σε δύο δόσεις

Επιστροφές προστίμων για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News