ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ενοίκιο: Πότε αναγνωρίζεται ως εκπιπτώμενη δαπάνη

AP Photo

Μόνο με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω τραπέζης (κατάθεση σε λογαριασμό ή επιταγή) θα πρέπει να έχει πληρωθεί το ενοίκιο που καταβάλλει μία επιχείρηση, προκειμένου η δαπάνη αυτή να αναγνωρίζεται από την εφορία και να εκπίπτει από τα έσοδά της. Όπως διευκρινίζεται από την ΑΑΔΕ, οι αποδεκτοί ηλεκτρονικοί τρόποι πληρωμής των ενοικίων είναι μέσω e-banking, «ηλεκτρονικού πορτοφολιού» και κάθε άλλου μέσου που απαιτεί τη μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου.

Εκτός από τούς ηλεκτρονικούς τρόπους, για να μη χάσουν το δικαίωμα τής έκπτωσης τού μισθώματος από τα έσοδά τους, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το ενοίκιο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τού εκμισθωτή, με χρήση τραπεζικής επιταγής, με έκδοση επιταγής σε διαταγή τού εκμισθωτή και με χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης.

Εφόσον μία επιχείρηση εξοφλήσει με τούς παραπάνω τρόπους μόνο ένα μέρος τού ενοικίου και όχι ολόκληρο το ποσό, τότε χάνει το δικαίωμα έκπτωσης από τα έσοδά της για ολόκληρο το μίσθωμα. Δηλαδή, δεν εκπίπτει ούτε το τμήμα τού ενοικίου που πληρώθηκε με τούς προβλεπόμενους τρόπους.Εννοείται ότι εάν ο εκμισθωτής και η επιχείρηση-μισθωτής έχουν παράλληλα και επαγγελματική σχέση (προμηθευτής – πελάτης), τότε έχουν το δικαίωμα να συμψηφίσουν το ενοίκιο με άλλες μεταξύ τους απαιτήσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Τυχόν προκαταβολές ενοικίων που αφορούν το φορολογικό έτος 2020 οι οποίες είχαν καταβληθεί μέχρι τις 12-12-2019, αναγνωρίζονται προς έκπτωση ανεξαρτήτως του τρόπου εξόφλησής τους. Αντίθετα προκαταβολές που καταβλήθηκαν μετά τις 12-12-2019 και αφορούν δαπάνες ενοικίων από 1-1-2020 εμπίπτουν στις συγκεκριμένες διατάξεις.

Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία η οποία στο φορολογικό έτος 1.1.2019 – 31.12.2019 προκατέβαλε το ενοίκιο του Ιανουαρίου 2020 στις 5 Δεκεμβρίου 2019, θα εκπέσει στο φορολογικό έτος 2020 την σχετική δαπάνη, ανεξάρτητα από τον τρόπο εξόφλησής της. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός ενός φορολογικού έτους αλλά δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος αυτό, θα εκπέσουν κατά το φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης των δαπανών διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν χωρίς να γίνει χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή διαμεσολάβηση παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους που αφορά η δαπάνη, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως θετική λογιστική διαφορά.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News