Business & Finance Κυριακή 22/01/2023, 08:00
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εργαζόμενοι και επενδυτές «μετακομίζουν» φορολογικά στην Ελλάδα

Επιστρέφουν πολλοί Ελληνες που έφυγαν την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης

Εργαζόμενοι και επενδυτές «μετακομίζουν» φορολογικά στην Ελλάδα

Ολοένα και πιο δημοφιλής γίνεται η μεταφορά της φορολογικής έδρας στην Ελλάδα από μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους και επενδυτές, καθώς συνοδεύεται από ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Μέχρι σήμερα 4.500 άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων εγκατέλειψαν τη χώρα στη διάρκεια της κρίσης χρέους, έχουν επιστρέψει και απασχολούνται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα. Σύντομα ο αριθμός τους είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί σε 6.000 άτομα, καθώς υπό εξέταση βρίσκονται 1.500 νέες αιτήσεις. Στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος στο οποίο έχουν υπαχθεί, για τα επόμενα επτά χρόνια θα πληρώνουν το 50% του φόρου που τους αναλογεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου στην Καθημεριή, επιπλέον, έχουν μεταφέρει τη φορολογική έδρα τους στην Ελλάδα 134 εύποροι ξένοι που υποχρεούνται να επενδύσουν 500.000 ευρώ σε ακίνητα, μετοχές ή ομόλογα. Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας έχουν γίνει και 335 ξένοι συνταξιούχοι, ενώ εκκρεμούν 120 αιτήσεις. Οι παραπάνω φορολογούνται με συντελεστή 7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ο αριθμός των εργαζομένων που αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα να εργαστούν, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο είναι πλέον ιδιαίτερα ευνοϊκό, τετραπλασιάστηκε από τον Ιούνιο του 2022, ενώ χιλιάδες είναι και οι εκκρεμείς αιτήσεις. Δεν είναι όμως μόνον οι εργαζόμενοι που αποφασίζουν να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Οι πλούσιοι επενδυτές που έχουν έρθει στην Ελλάδα ανέρχονται σε 124 και οι οποίοι θα πρέπει εντός τριετίας να πραγματοποιήσουν συνολικά επενδύσεις ύψους 62 εκατ. ευρώ. Αρκετοί έχουν ξεκινήσει και ετοιμάζουν family offices, δηλαδή εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας. Μάλιστα ένας εξ αυτών, ελληνικής καταγωγής, έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και «άνοιξε» την πρώτη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ). Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, η πανδημία φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς «πάγωσαν» οι νέες αιτήσεις.

Εργαζόμενοι

Περισσότερες από 4.500 αιτήσεις φυσικών προσώπων που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ εκκρεμούν περισσότερες από 1.500. Πρόκειται κυρίως για Ελληνες που εγκατέλειψαν τη χώρα τα χρόνια των μνημονίων και επιστρέφουν στην Ελλάδα σε νέα θέση εργασίας, ενώ φορολογούνται με πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Το ενδιαφέρον για την υπαγωγή στις νέες διατάξεις είναι αυξημένο, δεδομένου ότι προβλέπουν για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και θα απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας ή θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι, απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήματος που θα αποκτούν στην Ελλάδα για μία επταετία. Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι «μετακομίσουν» φορολογικά στην Ελλάδα θα έχουν έκπτωση κατά 50% από τη φορολόγηση των εισοδημάτων τους, καθώς και απαλλαγή από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης Ι.Χ.

Οι προϋποθέσεις

Η σχετική απόφαση ορίζει, άλλωστε, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να αιτηθεί την υπαγωγή του σε αυτό το πλαίσιο: • Δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.

  • Μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.
  • Παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα. Τα ίδια προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
  • Δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Επενδυτές

Στα τρία χρόνια εφαρμογής της ρύθμισης για τα φορολογικά κίνητρα με στόχο την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής – επενδυτών, έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους έδρα 124 φυσικά πρόσωπα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε εταιρείες με έδρα την Ελλάδα (βάσει των εκτιμήσεων και για τις νέες υπαγωγές) θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 62 εκατ. ευρώ εντός τριετίας.

  • Το καθεστώς «non-dom» εισήχθη στην ελληνική φορολογική νομοθεσία τον Δεκέμβριο του 2019 και αφορά φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να γίνουν Ελληνες φορολογικοί κάτοικοι επενδύοντας στην Ελλάδα. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις – απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου ένα άτομο να γίνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας:
  • Δεν θα έπρεπε να είναι Ελληνας φορολογικός κάτοικος κατά τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν από τη μεταβίβαση της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα και
  • Το ίδιο το άτομο ή μέσω νομικού προσώπου ή ενός από τους συγγενείς του (δηλαδή σύζυγος, άμεσοι ανιόντες ή απόγονοι) να επενδύσει ποσό τουλάχιστον 500.000 ευρώ στην Ελλάδα. Η επένδυση μπορεί να αφορά ακίνητα, επιχειρήσεις, τίτλους ή μετοχές σε νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Ελλάδα. Η επένδυση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από την υποβολή της αίτησης. Τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτό το ευεργετικό φορολογικό καθεστώς θα φορολογούνται για το εισόδημά τους από ξένες πηγές, ανεξάρτητα από το ύψος του, με ετήσιο ενιαίο φόρο 100.000 ευρώ.

Συνταξιούχοι

Σε ό,τι αφορά τους αλλοδαπούς συνταξιούχους έχουν εγκριθεί από το 2020 μέχρι και σήμερα 335 αιτήσεις από τουλάχιστον 21 χώρες και 120 είναι υπό επεξεργασία. Με βάση τη νομοθεσία, οι συνταξιούχοι πληρώνουν κάθε φορολογικό έτος φόρο που υπολογίζεται με συντελεστή 7% επί του συνόλου του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

Κίνητρα σε εταιρείες για την ανάπτυξη ευρεσιτεχνιών

Δηλώσαμε 79 δισ. ευρώ στην εφορία, αλλά ξοδέψαμε 129 δισ.

Εισοδήματα: Ποιοι θα δουν αυξήσεις το 2023

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News