Business & Finance Παρασκευή 18/11/2022, 09:33
ΑΓΟΡΕΣ

UBS: Έτος διακυμάνσεων το 2023 – Οι τιμές-στόχοι για τις αγορές

UBS: Έτος διακυμάνσεων το 2023 – Οι τιμές-στόχοι για τις αγορές

Καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να εντοπίσουν τα σημεία καμπής για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την ανάπτυξη εν μέσω ενός πολύπλοκου γεωπολιτικού πλαισίου, η Διεύθυνση Επενδύσεων (Chief Investment Office) της UBS διαβλέπει ένα έτος διακυμάνσεων, το οποίο θα διαμορφώσει το επενδυτικό τοπίο κατά την ερχόμενη χρονιά. Και καθώς η δεκαετία του μετασχηματισμού προχωρά, η UBS CIO βλέπει μακροπρόθεσμες ευκαιρίες επενδύσεων σε θέματα όπως η «εποχή της ασφάλειας», στον κλάδο των βιώσιμων επενδύσεων, καθώς και στην εύρεση αξίας στον τομέα των ιδιωτικών αγορών.

Στη νέα ετήσια έκδοση Year Ahead 2023, η Διεύθυνση Επενδύσεων της UBS Global Wealth Management (GWM) περιγράφει συνοπτικά όσα θα πρέπει να αναμένουν οι επενδυτές το επόμενο έτος, καθώς μία από τις πλέον απαιτητικές χρονιές στην ιστορία των αγορών οδεύει προς το τέλος της.

Το επενδυτικό τοπίο οφείλει να γίνει πιο εποικοδομητικό όσο προχωρά το 2023, ενώ υποχωρεί ο πληθωρισμός και οι επενδυτές αρχίζουν να αναμένουν μειώσεις επιτοκίων και υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, καθώς πλησιάζουμε στο 2023, ο υψηλός πληθωρισμός, τα αυξανόμενα επιτόκια και οι προοπτικές επιβραδυνόμενης ανάπτυξης ευνοούν μία σχετικά συντηρητική ή και αμυντική στάση σε σχέση με τα στοιχεία ενεργητικού που ενέχουν υψηλούς κινδύνους.

Έχοντας τις εν λόγω παραμέτρους κατά νου, οι βασικές προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση για το επόμενο έτος περιλαμβάνουν τα εξής: 

·      Προσθήκη αμυντικών κλάδων και μετοχών αξίας. Οι συντηρητικοί ή αμυντικοί (defensive) κλάδοι αναμένεται να αποδειχθούν ότι διαθέτουν σχετική προστασία έναντι μιας εξασθενημένης οικονομίας, ενώ οι μετοχές αξίας (value stocks) έχουν την τάση να καταγράφουν ικανοποιητική απόδοση, όταν ο πληθωρισμός κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Σε δεύτερη φάση, αργότερα στη διάρκεια του έτους, ενδέχεται να διαφανούν ελκυστικότερες ευκαιρίες για αγορά κυκλικών και αναπτυξιακών μετοχών, καθώς ο πληθωρισμός επιβραδύνεται και η παγκόσμια ανάπτυξη επιταχύνεται. 

·      Επιδίωξη ευκαιριών εισοδήματος. Η αποκόμιση περισσότερο προβλέψιμων αποδόσεων από στρατηγικές εισοδήματος παραμένει ελκυστική κάθε φορά που επικρατεί αβεβαιότητα, ενώ η υψηλή μεταβλητότητα της αγοράς δύναται επίσης να αποτελέσει ένα μέσο πηγής εισοδήματος. Από τη στιγμή που σταθεροποιηθούν τα επιτόκια και ο ρυθμός ανάπτυξης, οι αυξημένες αποδόσεις των εκδοτών χαμηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης θα μπορούσαν να συνιστούν ελκυστική ευκαιρία.

·      Προστασία σε «ασφαλή καταφύγια». Τα σχετικά υψηλά επιτόκια στις Η.Π.Α. και η επιβράδυνση του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης θα πρέπει λογικά να συμβάλλουν στη διατήρηση της ισχύος του δολαρίου Η.Π.Α. τους επόμενους μήνες, ενώ η ελκυστική εικόνα του ελβετικού φράγκου ως ασφαλούς καταφυγίου είναι πιθανόν να προσελκύσει εισροές κεφαλαίων. Εντούτοις, οι επενδυτές οφείλουν να είναι έτοιμοι για πιθανή εξασθένηση του δολαρίου, δεδομένου ότι η πολιτική της Fed αναμένεται να αποδειχθεί πιο ήπια.

·      Επιδίωξη ασυσχέτιστων στρατηγικών κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Τα αμοιβαία κεφάλαια μακροοικονομικής στρατηγικής, στρατηγικής χαμηλής καθαρής έκθεσης σε θέσεις αγοράς/πώλησης μετοχών και πολλαπλών στρατηγικών μπορούν να συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο περιοδικά υψηλών συσχετισμών μετοχών/ομολόγων που είναι πιθανόν να εξακολουθήσουν να υφίστανται, καθώς οι μεταβολές της νομισματικής πολιτικής αναμένεται να συνεχίσουν να δίνουν ώθηση στις αγορές.

UBS: Έτος διακυμάνσεων το 2023 – Οι τιμές-στόχοι για τις αγορές-1

Ο Mark Haefele, Chief Investment Officer της UBS GWM, δηλώνει: «Διαβλέπουμε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι έτος διακυμάνσεων και όσοι επενδυτές είναι προς το παρόν προστατευμένοι από τη μεταβλητότητα πρέπει να σχεδιάσουν πότε και με ποιο τρόπο θα επανέλθουν στα πεδία ανάκαμψης εντός του 2023. Σε μακροπρόθεσμη βάση, θεωρούμε τις ιδιωτικές αγορές ως έναν τρόπο αύξησης της έκθεσης στις ‘κοσμικές’ τάσεις της δεκαετίας που διανύουμε, κυρίως στους τομείς της ψηφιοποίησης και της ενεργειακής ασφάλειας».

 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News