ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πρώτη κατάρρευση τράπεζας: Σε πτώχευση η ρωσική Sberbank

Η πρώτη κατάρρευση τράπεζας: Σε πτώχευση η ρωσική Sberbank

Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο πτώχευσης είναι η ρωσική Sberbank Europe AG στην Αυστρία και οι θυγατρικές της στην Κροατία (Sberbank) και τη Σλοβενία (Sberbank banka), όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB). Η απόφαση είναι συνέπεια της ραγδαίας και σημαντικής επιδείνωσης της κατάστασης ρευστότητας του τραπεζικού ομίλου.

Το SRB έχει εφαρμόσει αναστολή πληρωμών, δικαιωμάτων εκτέλεσης και καταγγελίας, γνωστή ως μορατόριουμ, στις τρεις τράπεζες, Sberbank Europe AG (Αυστρία), Sberbank d.d. (Κροατία) και η Sberbank banka d.d. (Σλοβενία). Οι καταθέτες θα μπορούν να αποσύρουν ένα ποσό ημερήσιας αποζημίωσης, το οποίο καθορίζεται από τις αντίστοιχες εθνικές αρχές εξυγίανσης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ η Sberbank Europe AG είναι μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Sberbank της Ρωσίας, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στη Ρωσική Ομοσπονδία

Η αυστριακή μητρική τράπεζα Sberbank Europe AG ανήκει εξ ολοκλήρου στη Δημόσια Ανώνυμη Εταιρεία Sberbank της Ρωσίας, της οποίας πλειοψηφικός μέτοχος είναι η Ρωσική Ομοσπονδία (50% συν μία μετοχή με δικαίωμα ψήφου).

Η ΕΚΤ έλαβε την απόφαση αφού διαπίστωσε ότι, στο άμεσο μέλλον, η τράπεζα είναι πιθανό να μην είναι σε θέση να εξοφλήσει τα χρέη ή άλλες υποχρεώσεις της, που καθίστανται απαιτητές.

Η Sberbank Europe AG και οι θυγατρικές της παρουσίασαν σημαντικές εκροές καταθέσεων ως αποτέλεσμα του αντίκτυπου των γεωπολιτικών εντάσεων. Αυτό οδήγησε σε επιδείνωση της θέσης ρευστότητάς της, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η θέση της τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε κάθε θυγατρική της εντός της τραπεζικής ένωσης.

Οι ιδιώτες καταθέτες προστατεύονται έως και 100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η προστασία παρέχεται από τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων που ισχύουν στην Αυστρία, συμπεριλαμβανομένου του γερμανικού υποκαταστήματος της τράπεζας, της Κροατίας και της Σλοβενίας.

Σύμφωνα με την εντολή του, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης πρέπει να επιβεβαιώσει την αποτυχία ή την πιθανότητα αποτυχίας της αξιολόγησης της ΕΚΤ και θα αποφασίσει και θα εφαρμόσει τα επόμενα βήματα.

Η Sberbank Europe AG έχει θυγατρικές στην Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στη Δημοκρατία της Σέρπσκα, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Ουγγαρία και στη Σερβία. Η ΕΚΤ έχει συντονιστεί με τις εθνικές αρμόδιες αρχές σε αυτές τις δικαιοδοσίες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η Sberbank Europe AG είναι μία από τις επτά αυστριακές τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ. Έχει την έδρα της στη Βιέννη.

Η ΕΚΤ ανέλαβε την άμεση εποπτεία της Sberbank Europe AG το 2014, όταν ιδρύθηκε η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ. Η τράπεζα κρίθηκε σημαντική λόγω της έκτασης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων της.

Το SRB είναι η αρχή εξυγίανσης για τη Sberbank Europe AG και τις θυγατρικές της στην Τραπεζική Ένωση (Κροατία και Σλοβενία) και είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό της πτώχευσης ή της πιθανής αποτυχίας μετά την αξιολόγηση της ΕΚΤ. Όπως ανακοινώθηκε το SRB εξετάζει τώρα τα επόμενα βήματα για τις τράπεζες με στόχο τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Τραπεζική Ένωση, σύμφωνα με την εντολή του, δηλαδή εάν η δράση εξυγίανσης σε σχέση με κάποια από τις οντότητες εντός της Τραπεζικής Ένωσης θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον. 

Το μορατόριουμ σημαίνει ότι μέχρι την 1η Μαρτίου:

1. όλες οι υποχρεώσεις πληρωμής ή παράδοσης σύμφωνα με οποιαδήποτε σύμβαση στην οποία η Sberbank Europe AG, η Sberbank (Κροατία) ή Sberbank banka (Σλοβενία) είναι μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επιλέξιμων καταθέσεων, έχουν ανασταλεί, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις πληρωμής ή παράδοσης στα ακόλουθα:

• συστήματα και φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων που ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ·

• κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

• κεντρικές τράπεζες.

2. όλοι οι εξασφαλισμένοι πιστωτές της Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Κροατία) ή Sberbank banka d.d. (Σλοβενία) απαγορεύεται να επιβάλλουν συμφέροντα ασφαλείας σε σχέση με οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των ιδρυμάτων· και

3. όλα τα δικαιώματα καταγγελίας οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους σε σύμβαση με την Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Κροατία) ή Sberbank banka d.d. (Σλοβενία) αναστέλλονται.

Προστασία κατάθεσης

Κατά τη διάρκεια του μορατόριουμ, οι καταθέτες θα μπορούν να αποσύρουν ένα ποσό ημερήσιας αποζημίωσης, το οποίο καθορίζεται από τις αντίστοιχες εθνικές αρχές εξυγίανσης. Δείτε τις ανακοινώσεις που δημοσιεύουν οι αντίστοιχες εθνικές αρχές.

Οι επιλέξιμες καταθέσεις έως 100.000 ευρώ προστατεύονται σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ.

Η Sberbank Europe AG είναι μια καθολική τράπεζα που λειτουργεί στα κράτη μέλη της Τραπεζικής Ένωσης στην Αυστρία, με υποκατάστημα στη Γερμανία, την Κροατία, τη Γερμανία και τη Σλοβενία, καθώς και σε κράτη μέλη της ΕΕ, Τσεχία και Ουγγαρία και τρίτες χώρες, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Δημοκρατία της Σερβίας.

Λειτουργεί 185 υποκαταστήματα και απασχολεί περισσότερους από 3.933 εργαζομένους.

Η Sberbank Europe AG ανέφερε συνολικά περιουσιακά στοιχεία 13,64 δισ. ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο και 6,82 δισ. ευρώ σε οντότητες της Τραπεζικής Ένωσης (BU) στην Αυστρία, την Κροατία και τη Σλοβενία (συγκεντρωτικά).

Η τράπεζα δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

Εταιρική: δάνεια και υπηρεσίες παγκόσμιας αγοράς σε μεγάλες εταιρείες.

ΜΜΕ: δάνεια και υπηρεσίες λογαριασμών σε εταιρείες ΜΜΕ σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Λιανικό εμπόριο: στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καταθέσεις και υπηρεσίες λογαριασμών σε ιδιώτες πελάτες σε όλες τις αγορές, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού υποκαταστήματός της στη Γερμανία. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News