ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμεία: Ποιες οφειλές παραγράφονται στη δεκαετία – Αναλυτικά παραδείγματα

Ταμεία: Ποιες οφειλές παραγράφονται στη δεκαετία – Αναλυτικά παραδείγματα

Αλλάζουν όλα για τα χρέη προς στα ασφαλιστικά ταμεία καθώς εκδόθηκε και η εγκύκλιος για μείωση του χρόνου παραγραφής από τα 20 στα 10 έτη με την προϋπόθεση βέβαια τα χρέη αυτά να μην έχουν βεβαιωθεί μέσα στην δεκαετία.

Οι οφειλές που παραγράφονται 

Σε δεκαετή παραγραφή υπόκεινται οι απαιτήσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες εισφορές χρονικής περιόδου ασφάλισης έως 31/12/2025.

Η αξίωση του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την είσπραξη οφειλής από μη καταβληθείσες εισφορές:

– μηνών έως και 12/2005 παραγράφηκε την 01/01/2016, εάν δεν είχε ήδη παραγραφεί έως τότε με βάση τους χρόνους παραγραφής που ίσχυσαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016

– μηνών από 01/2006 έως και 12/2006 παραγράφηκε την 01/01/2017

– μηνών από 01/2007 έως και 12/2007 παραγράφηκε την 01/01/2018

– μηνών από 01/2008 έως και 12/2008 παραγράφηκε την 01/01/2019

– μηνών από 01/2009 έως και 12/2009 παραγράφηκε την 01/01/2020

– μηνών από 01/2010 έως και 12/2010 παραγράφηκε την 01/01/2021

– μηνών από 01/2011 έως και 12/2011 παραγράφηκε την 01/01/2022

– μηνών από 01/2012 έως και 12/2012 παραγράφεται την 01/01/2023

– μηνών από 01/2013 έως και 12/2013 παραγράφεται την 01/01/2024

– μηνών από 01/2014 έως και 12/2014 παραγράφεται την 01/01/2025

– μηνών από 01/2015 έως και 12/2015 παραγράφεται την 01/01/2026

– μηνών από 01/2016 έως και 12/2016 παραγράφεται την 01/01/2027

Και ούτω καθεξής. 

Τι κερδίζουν οι ασφαλισμένοι με την παραγραφή χρεών 

Αυτοαπασχολούμενος που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης το 2022 οφείλει εισφορές για τα έτη 2002-2011, τις οποίες ο ΕΦΚΑ δεν του έχει καταλογίσει μέχρι τη στιγμή της αίτησης. Οι εισφορές αυτές αφορούν διάστημα πέραν της δεκαετίας και άρα είναι παραγεγραμμένες. Έστω ότι, για  να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ο αυτοαπασχολούμενος χρειάζεται ακόμη 5 χρόνια ενσήμων. Τότε έχει την δυνατότητα να πληρώσει τα 5 από τα 10 παραγεγραμμένα χρόνια, ώστε να τα αναγνωρίσει ως ασφαλιστικό χρόνο.

Αντιθέτως, εάν ο ΕΦΚΑ είχε προβεί σε κοινοποίηση προς τον ασφαλισμένο της βεβαίωσης οφειλής των εν λόγω εισφορών εντός δεκαετίας από τη γένεσή της (γεγονός που διακόπτει τον χρόνο παραγραφής) τότε ο ασφαλισμένος οφείλει το σύνολο των εισφορών.

Παράδειγμα 2

Αν κάποιος οφείλει ασφαλιστικές εισφορές για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος το 2018 και δεν τις έχει καταβάλει, η παραγραφή της οφειλής του ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2019. Εάν δεν έχει ειδοποιηθεί ότι χρωστά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028, η απαίτηση παραγράφεται. Εάν όμως βεβαιωθεί η οφειλή και του έλθει ατομική ειδοποίηση στις 5 Οκτωβρίου 2021, η παραγραφή εκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2031. Εάν στη συνέχεια γίνει κάποια πράξη διοικητικής εκτέλεσης (λ.χ. κατάσχεση κάποιου περιουσιακού στοιχείου) στις 10 Μαρτίου 2030, η παραγραφή εκτείνεται μέχρι τις 31Δεκεμβρίου 2041.

Παράδειγμα 3

Το 2019 βεβαιώθηκε και στη συνέχεια, με αίτηση του ασφαλισμένου, ρυθμίστηκε οφειλή του 2008, η οποία με την εν λόγω διάταξη αναφέρεται σε διάστημα πέραν της δεκαετίας και άρα καθίσταται παραγεγραμμένη. Ο οφειλέτης αυτός μπορεί, με αίτησή του, να ζητήσει τη διαγραφή της υπολειπόμενης παραγεγραμμένης οφειλής του. Μπορεί, όμως, να συνεχίσει να εξυπηρετεί τη ρύθμιση, ώστε να του αναγνωρισθεί ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στην οφειλή.

Αν δηλαδή κάποιος δεν πληρώσει μέσα στη δεκαετία τις οφειλές του, αυτές «σβήνονται»;

Όχι, επειδή η παραγραφή διακόπτεται κάθε φορά που ο ασφαλισμένος ειδοποιείται ότι οφείλει ασφαλιστικές εισφορές και η δεκαετία ξεκινά εκ νέου από την ειδοποίηση.

Διακοπή της παραγραφής 

Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση  της διαγραφής είναι να μην έχει υπάρξει από τον ΕΦΚΑ όχληση που να διακόπτει την 10ετή παραγραφή. Ποιες ενέργειες διακόπτουν την 10ετία της παραγραφής:

  • Κατάσχεση κινητής / ακίνητης περιουσίας και απαιτήσεων εις χείρας τρίτων.
  • Πλειστηριασμός με επίσπευση e-Ε.Φ.Κ.Α.
  • Αναγγελία σε Πτώχευση
  • Αναγγελία σε Πλειστηριασμό τρίτου
  • Αναγγελία σε Εκκαθάριση
  • Έγγραφή Υποθήκης
  • Πράξεις εκτέλεσης κατά ΚΕΔΕ /Τελεσιδικία Πίνακα Κατάταξης
  • Κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης
  • Κοινοποίηση Πράξης Βεβαίωσης

Διαβάστε επίσης: 

e-ΕΦΚΑ: Στα 10 χρόνια μειώνεται ο χρόνος παραγραφής των μη βεβαιωμένων οφειλών

Περισσότεροι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία

Υπ. Εργασίας: «Παγώνουν» για ένα χρόνο τα επιτόκια σε οφειλές σε ρύθμιση προς ασφαλιστικά ταμεία

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News